Atrakcje turystyczne Nowego Sącza

Nowy Sącz, miasto w Małopolsce

Ciekawe i różnorodne atrakcje turystyczne Nowego Sącza

Nowy Sącz jest miastem powiatowym w Małopolsce. Jest też stolicą regionu nazywanego Sądeczczyzną. Prawa miejskie otrzymał już w roku 1292 za czasów króla Wacława II. Stałych mieszkańców liczy około 85 tysięcy przy powierzchni niespełna 60 kilometrów kwadratowych. Do 1998 roku pełnił rolę stolicy województwa. Łączą się tu rzeki Dunajec i Kamienica Nawojowska. Atrakcje turystyczne Nowego Sącza są liczne i bardzo różne – góry, zabytki, skansen… ale o tym za chwilę.

Miasto ze wszystkich stron otoczone jest wzniesieniami- Beskidem Sądeckim, Beskidem Niskim, Beskidem Wyspowym i Pogórzem Rożnowskim. Najwyżej położony punkt na terenie Nowego Sącza nazywa się Majdan (475 m.n.p.m.).

Krótka historia Nowego Sącza

W średniowieczu przechodził tędy szlak handlowy w kierunku Węgier. Dzięki temu miasto i cały region miały możliwość szybkiego rozwoju. W czternastym stuleciu za czasów króla Kazimierza Wielkiego wzniesiony został zamek i mury obronne. To właśnie w tym zamku król Władysław Jagiełło z księciem Witoldem przygotowywali się do wojny z Krzyżakami. Już od czasu Jagiellonów mieścił się w Nowym Sączu także sąd. Niestety nie omijały też miasta klęski żywiołowe – zarazy, pożary, powodzie. W XVI i XVII wieku był tu też prężnie działający ośrodek braci polskich (arian).

13 grudnia 1655 roku miasto zostało uratowane przed Szwedami, co było początkiem końca tak zwanego „potopu szwedzkiego”. Walkom przewodził pułkownik Gabriel Wojniłłowicz. W czasie rozbiorów, a nawet jeszcze wcześniej bo w roku 1770 tutejsze tereny dostały się pod panowanie Austrii.

Ciekawostką jest też fakt, że w Nowym Sączu powstała jedna z pierwszych na ziemiach polskich elektrowni.

Zabytki i muzea w Nowym Sączu

W mieście jest mnóstwo pięknych zabytków. Ponieważ trudno wymienić wszystkie, pozwólcie, że wspomnę tylko te najważniejsze, a więc: ratusz, liczne kościoły – w tym bazylika kolegiacka świętej Małgorzaty, kościół świętego Rocha, kościół i klasztor jezuitów, synagogi, wspomniane wyżej mury obronne i zamek, piękna zabudowa Rynku oraz przyległych do niego ulic Starego Miasta i sporo innych.

Będąc w Nowym Sączu warto wybrać się do tutejszego dużego i ciekawego skansenu, a także zobaczyć Muzeum Okręgowe.

Zamek w Nowym Sączu

Jak wspomnieliśmy wyżej zamek nowosądecki został wzniesiony na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Dlatego też nazywany jest zamkiem królewskim. Niestety z dawnej wspaniałej budowli niewiele zostało. Były pierwotnie dwie baszt narożne, wieża, budynek mieszalny i przedzamcze. Podobnie jak wiele innych tego typu budowli miał lepsze i gorsze czasy. Na przemian niszczony przez wojny i pożary był kilkakrotnie remontowany i odbudowywany. W czasie II wojny światowej miał tu miejsce niemiecki skład amunicji. W 1945 roku żołnierze Batalionów Chłopskich wysadzili go w powietrze i w ruinie pozostaje do dziś.

Podobno istnieją plany jego ponownej rekonstrukcji.

Eklektyczny Ratusz w Nowym Sączu

Eklektyczny Ratusz w Nowym Sączu należy – naszym zdaniem – do najpiękniejszych tego typu budowli. Obecny jego kształt pochodzi z końca dziewiętnastego stulecia. Wszystko zaprojektował architekt Jan Peroś, a budową kierował Karol Knaus. Charakterystycznym elementem jest czterokondygnacyjna wieża zegarowa bogato zdobiona elewacja.

Foto: własne