kaplice i małe obiekty sakralne

Kaplice są zwykle mniejsze od kościołów, czasami stoją jako oddzielne budynki, a czasem stanowią część większej świątyni. Są w Polsce kaplice godne osobnego opisu, polecamy je na stronie Turystyczne Propozycje