Bazylika katedralna w Sandomierzu

Bazylika katedralna w Sandomierzu

Bazylika katedralna w Sandomierzu – warta zobaczenia

Bazylika katedralna w Sandomierzu nosi imię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest jednym z najsłynniejszych i najciekawszych zabytków tego pięknego miasta. Powstała z fundacji Kazimierza Wielkiego w czternastym stuleciu w stylu gotyckim, ale po kilku przebudowach (XV, XVII i XVIII wiek) bardziej przypomina architekturę barokową. Zarówno na zewnątrz jak też w środku budowli. Zresztą w dziewiętnastym stuleciu nastąpiła jeszcze jedna przeróbka. Częstokroć te odbudowy i remonty wymuszały pożary i zniszczenia. Jako katedra świątynia funkcjonuje od roku 1818, a w 1960 otrzymała tytuł bazyliki mniejszej.

Co ciekawe już kilka wieków wcześniej od czasów Bolesława Krzywoustego (XII wiek) stał tu inny kościół – romański pełniący rolę kolegiaty. O ważności tego miejsca świadczy między innymi fakt, że w roku 1474 odbył się tu chrzest królewny Barbary Jagiellonki. Od 2017 roku razem z innymi zabytkami Sandomierza katedra znajduje się na liście pomników historii.

Architektura i wystrój katedry w Sandomierzu

Budowla jest trójnawowa halowa z wydłużonym prezbiterium.

Przyciągają uwagę piękne ołtarze. Zarówno główny późnobarokowy z czarnego marmuru, jak również boczne wykonane przez Macieja Polejowskiego ze Lwowa. Cenne są polichromie wykonane w stylu bizantyjsko – ruskim. Pochodzą z wieku piętnastego, ale dopiero kilka stuleci później były odkrywane i odnawiane. Po kolei najpierw w prezbiterium, później na sklepieniu i w nawach. Pracowali przy tej odnowie słynni artyści Juliusz Makarewicz i Jan Bukowski. Boazeria z obrazami na ścianach naw bocznych pochodzi z pierwszej połowy osiemnastego stulecia. Obrazy te są autorstwa Karola de Prevot, a jeden z nich przedstawia rzeź ludności Sandomierza dokonaną przez Tatarów. W katedrze znajduje się 12 nagrobków. Na zewnątrz rzuca się w oczy brak wieży – jest tylko wysoka iglica.

Inne piękne kościoły województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie, zresztą podobnie jak cała Polska jest bardzo bogate w piękne zabytkowe kościoły. Na naszej stronie polecamy między innymi katedrę w Kielcach, sanktuarium na Świętym Krzyżu, zabytki cysterskie w Wąchocku, czyli kościół i opactwo oraz archiopactwo cystersów w Jędrzejowie. Warto też zwiedzić wielką gotycką świątynię w Wiślicy, obok której znajdziecie zabytkowy Dom Długosza bardzo ciekawe Muzeum Archeologiczne.

Foto: własne

Dodaj komentarz