Katedra Wniebowzięcia N.M.P.w Kielcach

Katedra Wniebowzięcia N.M.P.w Kielcach

Katedra Wniebowzięcia N.M.P. w Kielcach – warta odwiedzenia

Katedra Wniebowzięcia N.M.P. w Kielcach należy z pewnością do najpiękniejszych zabytków tego miasta. Stoi tuż obok nie mniej słynnego dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, w którym obecnie mieści się Muzeum Narodowe. Całkiem niedaleko jest też stąd do Muzeum Zabawek i Zabawy (również polecamy).

Trochę historii

Już w roku 1171 na życzenie krakowskiego biskupa Gedeona powstał w tym miejscu niewielki romański kościół. Niestety nie dotrwał on w pierwotnym kształcie do czasów dzisiejszych. Na przestrzeni dziejów był niszczony a to przez pożar, a to przez Tatarów. Prócz tego raz po raz zdarzały się pomysły, aby coś powiększyć, albo przebudować. Tak czy owak to co obecnie możemy oglądać reprezentuje typowy styl barokowy nadany generalnie w wieku szesnastym. Później jeszcze pojawiły się boczne kaplice i inne większe przeróbki. Obecny wygląd świątynia uzyskała w osiemnastym stuleciu, chociaż i tak jeszcze sto lat później coś zmieniano lub poprawiano.

Dwukrotnie kościół stawał się katedrą (wcześniej miał tytuł kolegiaty). Najpierw na krótko w roku 1805, a później w roku 1883 dziesięć lat później po ustanowieniu diecezji kieleckiej.

Obraz Matki Bożej Łaskawej

Jednym z najbardziej znanych elementów wyposażenia świątyni jest wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Znajduje się on tu od roku 1600 (w przybliżeniu, bo dokładnej daty nie znamy). Wizerunek jest przyozdobiony koronami papieskimi od roku 1991. Oficjalnie też miejsce to ma tytuł diecezjalnego sanktuarium Maryjnego. Natomiast tytuł bazyliki mniejszej został nadany w 1971.

Architektura i wystrój

Kościół jest trójnawowy. Stoi na planie prostokąta z apsydą. Po wejściu do świątyni urzeka bogactwo wyposażenia. Wspaniała polichromia, mnóstwo obrazów, kolorów i złoceń. Główny ołtarz z roku 1728 jest dziełem Antoniego Frączkiewicza. W jego centrum zobaczycie obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Malował go w Rzymie w roku 1730 Szymon Czechowicz.

Warto spojrzeć na piękne stalle. Cenny jest Tryptyk Łagiewnicki z roku 1500 przedstawiający koronację Matki Bożej. Prócz tego mnóstwo innych obrazów i rzeźb, których nie będziemy tu wszystkich wyliczać. Popatrzcie też na organy, boczne ołtarze i ambonę.

Obok głównego budynku stoi barokowa osiemnastowieczna dzwonnica z zegarem i symboliczny grób Wojciecha Bartosa Głowackiego (kosyniera z czasów powstania kościuszkowskiego).

Możliwe jest zajrzenie do katedralnego skarbca i krypty katedralnej jednak trzeba się wcześniej umówić telefonicznie.

Foto własne

Dodaj komentarz