Dom Długosza w Wiślicy

Dom Długosza w Wiślicy

Dom Długosza w Wiślicy – gdzie to jest?

Dom Długosza w Wiślicy stoi dosłownie obok wielkiej gotyckiej bazyliki kolegiackiej, a także po sąsiedzku z tutejszym Muzeum Archeologicznym, które nad opisywanym tu zabytkiem sprawuje opiekę. Wszystkie te trzy miejsca zwiedzicie w najmniejszym i jednym najmłodszych miast w Polsce. Prawa miejskie Wiślica odzyskała w roku 2018. Słowo „odzyskała” nie jest tu przypadkowe bowiem wcześniej jako miasto funkcjonowała w latach 1326 – 1870. Żyje tu na stałe około 500 mieszkańców na powierzchni około 5 kilometrów kwadratowych. Całość należy do powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Kim był Jan Długosz?

Oprócz opisywanego tutaj Domu Długosza w Wiślicy możecie znaleźć podobne zabytki o tej samej nazwie także w Sandomierzu i Krakowie. Sam Jan Długosz żył w piętnastym stuleciu. Znany jest jako historyk, autor dzieła „Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Był on także duchownym, geografem i heraldykiem (badaczem herbów). Pracował na dworze królewskim jako wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. Ufundował budowę kilku kościołów.

Dom Długosza w Wiślicy – piętnastowieczny zabytek

Wiślicki zabytek powstał w roku 1450. Jest to gotycki ceglany budynek piętrowy. Od samego początku miał służyć jako mieszkanie dla wikariuszy i kanoników tutejszej, wspomnianej wyżej kolegiaty. Zresztą funkcję domu dla księży pełni do dzisiaj, chociaż jego parter jest ogólnodostępny i możecie do niego wejść. A warto bowiem na ścianach sieni zachowały się resztki cennej, dawnej – gotyckiej polichromii. Możecie zobaczyć wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego oraz kobiety z krzyżem. Pod postacią klęczącego mężczyzny artysta przedstawił prawdopodobnie fundatora domu czyli Jana Długosza. Gotycki napis w aureoli podaje „Boże zmiłuj się nad nami”. Przykuwa też uwagę belkowany strop. W szczycie na zewnątrz budynku znajdują się ostrołukowe wnęki.

Co w pobliżu?

W pobliżu istnieją dawne grodziska z końca X wieku, zabytkowa figura Męki Pańskiej i jeszcze trochę innych ciekawostek. Sama Wiślica znajduje się na Ponidziu – jednym z ciekawszych regionów województwa świętokrzyskiego. Warto się przejechać też na wycieczkę do Pińczowa i Buska Zdroju. W Nowym Korczynie polecamy zwiedzić piękny kościół św. Stanisława, funkcjonujący też od niedawna jako sanktuarium świętej Kingi.

Foto: własne

Dodaj komentarz