sanktuarium-w-swietej-lipce

sanktuarium-w-swietej-lipce

Sanktuarium w Świętej Lipce – piękne miejsce

Sanktuarium w Świętej Lipce jest jednym z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych nie tylko na Mazurach, ale w skali całego naszego kraju. Jednocześnie tutejszy kościół i klasztor prowadzone przez księży jezuitów znajduję się na liście najcenniejszych barokowych zabytków w Polsce. Więc warto się tu wybrać. Nie ma w materiałach źródłowych dokładnej daty początku kultu Maryjnego w tym miejscu. Najprawdopodobniej było to pomiędzy dwunastym, a czternastym stuleciem.

Istnieje legenda, że pewien człowiek skazany na karę śmierci umieścił na tutejszej lipie figurkę Matki Bożej. Własnoręcznie wykonał ją w podziękowaniu za uratowanie życia. Podobno w nocy przed egzekucją sama Święta Panienka objawiła mu się w celi z kawałkiem drewna i poleceniem stworzenia wyrzeźbionego Jej wizerunku.

Niedługo potem do tego miejsca zaczęli przybywać pielgrzymi w coraz to większej ilości, ponieważ istniały ludowe przekazy o dokonujących się tu cudownych uzdrowieniach.

Zakazany kult

W XVI stuleciu Święta Lipka i cała okolica należały do protestanckich Prus Książęcych. Władze państwowe zakazały wówczas szerzeniu kultu miejsca ważnego dla katolików. Święta lipka została ścięta, a figurka utopiona w pobliskim jeziorze. Ludzie mimo to przybywali tu, jednakże potajemnie. Dopiero około sto lat później tereny te zostały wykupione przez króla polskiego – Zygmunta II Wazę. Nakazał on w tym miejscu wybudować kaplicę zamienioną pod koniec XVII wieku na wspaniałą barokową świątynię. Obok niej powstał klasztor.

Wyposażenie i architektura

Kościół jest trójnawowy. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na piękne złocone filary, balustrady, a przede wszystkim wspaniałą polichromię. Wchodzi się tu przez kutą z żelaza bramę, a wokół biegną krużganki.

Natomiast od osiemnastego wieku w ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Maryjny. Jest to kopia słynnego wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. W świątyni znajdują się też wspaniałe organy – jedne z najpiękniejszych i najsłynniejszych w Polsce, dzięki temu nie raz odbywają się tu koncerty.

Jeśli będziecie w okolicy zachęcam, żeby zobaczyć także sanktuarium w Krośnie niedaleko Ornety. Pod pewnymi względami podobne jest ono do Świętej Lipki. Sami sprawdźcie dlaczego.

Foto: własne

10 thoughts on “Sanktuarium w Świętej Lipce

Dodaj komentarz