Sanktuarium M.B. Śnieżnej w Jarosławiu

Sanktuarium M.B. Śnieżnej w Jarosławiu

Sanktuarium M B śnieżnej w Jarosławiu – kolegiata

Sanktuarium M B Śnieżnej w Jarosławiu mieści się w tutejszej przepięknej kolegiacie. Właściwie trzeba napisać dawnej kolegiacie, bo od 1804 roku funkcjonuje jako świątynia parafialna.

Bardzo popularny wizerunek Maryjny

Oryginalny łaskami słynący obraz Matki Bożej tak zwanej Śnieżnej znajduje się od dwunastego wieku w Rzymie w bazylice Santa Maria Maggiore. Nazwa ta ma związek z niezwykłym wydarzeniem – objawieniem Maryjnym na jednym ze wzgórz w Wiecznym Mieście. Zjawisku temu towarzyszyły opady śniegu w środku lata. Wróćmy jednak do słynnego wizerunku. Na całym świecie, także w Polsce jest wiele jego kopii. Oprócz Jarosławia na przykład między innymi też w Świętej Lipce na Mazurach.

Tutejsza ikona nazywana jest Najświętszą Maryją Panną Królową Rodzin. Dla niektórych wiernych kojarzy się też z Matką Bożą Różańcową. Pochodzi z szesnastego stulecia. Nie znamy dokładnej daty jej powstania, ani nazwiska malarza. Przybyła do miasta razem z zakonem jezuitów. Natomiast wkrótce potem Zofia z Odrowążów Tarnowska ofiarowała dla Matki Bożej i Dzieciątka drogocenne korony. Od samego początku bowiem miejsce zostało uznane jako cudowne. Niestety z pierwszych wieków istnienia sanktuarium nie zachowały się wota dziękczynne ani opisy łask. Część spłonęła w pożarach, część zabrali Austriacy po zaborach i kasacie zakonu jezuickiego.

Papieskie korony zostały nałożone na głowy Maryi i Jezusa w roku 2014, czyli całkiem niedawno.

Przepiękna kolegiata

Jest to najstarsza świątynia w mieście. Jednocześnie najstarsza jezuicka w Polsce. Pochodzi z końca szesnastego stulecia, a pierwotnie nosiła imiona św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Fundatorką była wspomniana wyżej Zofia z Odrowążów. Niestety na przestrzeni wieków zdarzyło się kilka pożarów. Prócz tego od 1773 roku po także wspomnianej wyżej kasacie zakonu kościół niszczał jako magazyn. Dlatego konieczne były odbudowy i remonty. Obecny kształt i wyposażenie pochodzą z dziewiętnastego stulecia. Ponowna konsekracja wraz z nadaniem nowego imienia – Bożego Ciała miała miejsce w roku 1890.

Architektura nawiązuje stylem do słynnego kościoła Il Gesu w Rzymie. Oprócz opisanego wyżej obrazu wspaniałą ozdobą jest tu między innymi przepiękna polichromia. W 1912 roku namalował ją Leonard Winterowski. Na zewnątrz obok kościoła zobaczycie kilkanaście rzeźb – wizerunków świętych jezuickiego zakonu.

Sanktuarium M B Śnieżnej w Jarosławiu, a co w pobliżu?

Jarosław jest ładnym miastem i sporo jest tu ciekawostek do zaliczenia. Na przykład sanktuarium – Matki Bożej Bolesnej w kościele dominikanów, a także kilka innych zabytkowych świątyń (między innymi konkatedralna cerkiew). Natomiast w Rynku i jego bliskim sąsiedztwie warto też zwrócić uwagę na bardzo ładny ratusz i kamienice

Foto: własne

Dodaj komentarz