Rychwałd sanktuarium i Gilowice Kościół

Rychwałd sanktuarium i Gilowice Kościół

Rychwałd – sanktuarium i Gilowice – kościół łączy wiele wspólnego

Rychwałd – sanktuarium i Gilowice – kościół mają ze sobą wiele wspólnego, bowiem drewniany kościółek z Gilowic pełnił kiedyś rolę parafialnej świątyni w Rychwałdzie.

Sanktuarium w Rychwałdzie

Matkę Bożą, która odbiera cześć w tutejszym sanktuarium ludzie nazywają Pani Ziemi Żywieckiej. Miejsce znajduje się wśród malowniczych krajobrazów beskidzkich. Leży około 6 kilometrów od Żywca. Przez większą cześć roku są tu cisza i spokój, które sprzyjają modlitwie i kontemplacji. Natomiast najwięcej ludzi przyjeżdża do Rychwałdu w święta Maryjne, zwłaszcza na odpusty.

Najważniejszym przedmiotem kultu w kościele rychwałdzkim jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Podarowała go w siedemnastym wieku magnatka Katarzyna Grudzińska z domu Komorowska. Wizerunek jest ikoną typu Hodegetria. Namalował ją na lipowej desce nieznany malarz z piętnastego wieku.

Wkrótce później do (wówczas drewnianego) kościoła św. Mikołaja coraz liczniej przybywali pątnicy. W 1647 roku dokonało się tu pierwsze cudowne uzdrowienie. Ponieważ dotychczasowy kościółek parafialny stawał się coraz bardziej ciasny w osiemnastym wieku powstała nowa piękna świątynia. Natomiast kościół ten który był przeniesiony został do Gilowic. W nowej świątyni na zewnątrz przyciągają wzrok dwie niezbyt wysokie wieże przykryte kopulastymi hełmami, a miedzy nimi wizerunek Niepokalanej. Zachwyca bogate barokowe wnętrze kościoła. Piękna polichromia wykonana przez malarza artystę – Piotra Palkę. Warto też zwrócić uwagę na bogate ołtarze – główny i boczne oraz  ambonę.

Na cudowny obraz nałożono papieskie korony w roku 1965, a sanktuarium opiekują się ojcowie franciszkanie.

Drewniany kościół w Gilowicach

Dawny drewniany kościółek z Rychwałdu przeniesiono do Gilowic, gdzie otrzymał nowe imię świętego Andrzeja. Stoi na Szlaku Architektury Drewnianej i jest najpiękniejszym zabytkiem tej niewielkiej miejscowości. Jego poświęcenie odbyło się w połowie szesnastego wieku. Natomiast wieża powstała znacznie później, bo w roku 1641.

Kościół jest orientowany, jednonawowy o konstrukcji zrębowej. Jego długość wynosi niecałe 15 metrów, a szerokość około 9 metrów. Dach kryty jest gontem z niewielką wieżyczką – sygnaturką. Wokół są typowe dla wielu drewnianych kościołów soboty. Tymczasem wewnątrz zachwyca piękne barokowe i klasycystyczne wyposażenie i wystrój. Cennym zabytkiem jest też czternastowieczna drewniana gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Rychwałd – sanktuarium i Gilowice – kościół. A co jeszcze w okolicy?

Zachęcam również do obejrzenia także ciekawego pobliskiego sanktuarium na Jasnej Górce. Spośród beskidzkich miejsc kultu warte wspomnienia jest też w Makowie Podhalańskim. Warto się jeszcze wspiąć na wieżę widokową w Stryszawie.

Foto: własne

6 thoughts on “Rychwałd – sanktuarium i Gilowice – kościół

Dodaj komentarz