Bazylika św Jerzego w Kętrzynie

Bazylika św Jerzego w Kętrzynie

Bazylika św Jerzego w Kętrzynie – kościół obronny

Bazylika św Jerzego w Kętrzynie do 1992 roku była kościołem kolegiackim. Oprócz funkcji sakralnych pełniła w przeszłości także rolę obronną. Stoi na miejscu wcześniejszej strażnicy. Budowa rozpoczęła się w połowie czternastego stulecia, kiedy na tych terenach rządzili Krzyżacy. Przez kolejne prawie 200 lat obiekt był raz po raz rozbudowywany i przebudowywany. Prócz tego pożar z 1500 roku dokonał zniszczeń. Jednym ze skutków odbudowy po tym pożarze jest błąd architektoniczny, a jednocześnie ciekawostka – odchylenie osi świątyni. Z tego powodu ołtarz nie znajduje się dokładnie pośrodku głównej nawy, ale nieco pod kątem.

Kościół stoi bardzo blisko kętrzyńskiego zamku. Przez krótki czas w latach 1945 – 46 był używany przez ewangelików. Od 1999 roku ma tytuł bazyliki mniejszej.

Architektura i wyposażenie

Gotycka trójnawowa świątynia jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu. Sylwetkę ma masywną dlatego też z kształtu przypomina zamek. Warto spojrzeć na kryształowe sklepienie powstałe w 1515 roku. Jego autorem jest mistrz Matz z Gdańska. Cenna jest też szesnastowieczna ambona i osiemnastowieczne organy. Wykonał je Josue Mosengel – ten sam, który tworzył słynne organy w Świętej Lipce (jedne z najpiękniejszych w Polsce). Oryginalny ołtarz się niestety nie zachował. Natomiast ten obecny, neogotycki pochodzi z dziewiętnastego wieku.

Zwróćcie także uwagę na kaplicę z repliką słynnej wileńskiej Ostrej Bramy. Jednym z cyklicznych wydarzeń parafii w Kętrzynie są pielgrzymki piesze ruszające właśnie stąd do Wilna. Bazylika została uznana przez władze kościelne jako Archidiecezjalne Sanktuarium Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

W okresie letnim istnieje możliwość wejścia na czterdziestometrową wieżę zabytku. Tuż przy niej zachowały się dwie dawne cele więzienne.Według legendy w dawnych wiekach przebywał w jednej z nich skazaniec, któremu Matka Boża ukazała się i kazała wyrzeźbić figurkę z Jej wizerunkiem. Następnego ranka więzień odszedł wolny, a posążek znalazł miejsce na drzewie, które dało początek najsłynniejszemu w okolicy sanktuarium czyli wspomnianej wyżej Świętej Lipce.

W drugiej, nieco niższej wieży (32 metry) znajdują się dzwony z lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Natomiast obok kościoła powstało lapidarium z zabytkowymi nagrobkami, pomnikami, epitafiami i krzyżami.

Foto: własne

Dodaj komentarz