Sanktuarium M.B. Pocieszenia w Leżajsku

Sanktuarium M.B. Pocieszenia w Leżajsku

Sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku – u OO. Bernardynów

Sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku znajduje się w przepięknym barokowym kościele Ojców Bernardynów. Słynie między innymi ze wspaniałych organów, na których raz po raz odbywają się koncerty. Całość otoczona jest murami obronnymi, a oprócz świątyni stoi też tutaj klasztor.

Matka Boża Pocieszenia

Podobnie jak w innych znanych miejscach kultu religijnego zobaczycie tu wizerunek Matki Bożej. To jedna z wielu kopii słynnego obrazu nazywanego Matka Boża Śnieżna, którego oryginał znajduje się w Rzymie. Do najsłynniejszych takich należą sanktuarium w Świętej Lipce, albo też sanktuarium w Jarosławiu. Tutejszy w szesnastym stuleciu wyszedł spod pędzla księdza Erazma Bożogrobowca z Leżajska. Prawdopodobnie na początku wyglądał on nieco inaczej niż dziś bo według opisów obraz dwukrotnie był przemalowywany.

Już w roku 1752 dokonało się nałożenie koron papieskich podarowanych przez Benedykta XIV. Wtedy też pojawiły się bogato zdobiona sukienka i ramy. Modlili się tu między innymi król Władysław IV, Stefan Czarniecki, Ignacy Mościcki, Karol Wojtyła.

Objawienia w Leżajsku

Według wierzeń w drugiej połowie szesnastego wieku kilkakrotnie objawiała się tutaj Maryja. Najpierw widział Ją jakiś młynarz o nazwisku Rychta, po kilku latach pokazała się chłopcom – pasterzom, a jeszcze później w 1590 piwowarowi Tomaszowi Michałkowi. Oficjalnie Kościół tych objawień nigdy nie potwierdził, ale miejsce stawało się coraz bardziej sławne. Jednym ze znaków cudowności miały być kępki kwiatów rumianku niespotykane tu nigdy wcześniej. Niedługo potem stanęła w tym miejscu drewniana kaplica, w której zawisł na ścianie opisywany wyżej obraz.

Sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku – Wspaniała bazylika

Z inicjatywy sprowadzonych do Leżajska Ojców Bernardynów w 1610 roku zamiast owej kaplicy pojawił się pierwszy murowany kościół. Nie postał on długo bo już kilka lat później zaczęto wznosić obecną wspaniałą świątynię. Fundatorami dzieła byli marszałek wielki koronny Łukasz z Bnina Opaliński i jego żona Anna z Pileckich Opalińska.

Zabytek reprezentuje styl wczesnobarokowy. Jest murowany, otynkowany. Długi na 60 metrów, szeroki na 26 metrów i wysoki na 28 metrów. Jednocześnie może się tu modlić 5 tysięcy osób.

Oprócz wyżej wymienionych organów do cennych elementów wyposażenia należy wspaniały, bogato zdobiony siedemnastowieczny ołtarz główny z wizerunkiem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (dzieło Franciszka Lekszyckiego.). Zwróćcie też uwagę na rokokowe tabernakulum, manierystyczną ambonę, przepięknie rzeźbione stalle. Według niektórych znawców sztuki jest to najpiękniejsza świątynia Ziemi Przemyskiej. W roku 1928 uznana za bazylikę mniejszą, a od 2005 pomnik historii.

Inne piękne świątynie Ziemi Przemyskiej

Jeśli macie czas zachęcamy do zwiedzenia innych przepięknych kościołów w regionie. Między innymi pełen wspaniałych świątyń Przemyśl. Na czele z archikatedrą katolicką i katedrą greckokatolicką.

Foto: własne

 

Dodaj komentarz