Rezydencja Działyńskich w Kórniku

Rezydencja Działyńskich w Kórniku

Rezydencja Działyńskich w Kórniku – to nie jest błąd ortograficzny

Na początek jesteśmy winni wyjaśnienie. Pisząc rezydencja Działyńskich w Kórniku nie popełniliśmy ortograficznego błędu. Nazwę miejscowości Kórnik pisze się bowiem z “ó” w przeciwieństwie do domu dla kur.

Krótka historia zamku w Kórniku

Do roku 1592 zamek w Kórniku był siedzibą znanego wielkopolskiego rodu Górków. O znaczeniu politycznym tej rodziny może mówić fakt, że w drodze na koronację do Krakowa gościł tu między innymi Henryk Walezy, późniejszy król Polski. Później jeszcze mieszkali tu między innymi Czarnkowscy, Grudzińscy, a od roku 1676 Działyńscy. I właśnie przede wszystkim hrabiemu Tytusowi Działyńskiemu zawdzięczamy neogotycki kształt budowli jaki znamy. Na jego zlecenie pracę wykonał najwybitniejszy niemiecki architekt czasu romantyzmu – Karl Friedrich – Schinkel. Ten sam, który projektował między innymi słynny drewniany pałac w Antoninie. Do dziś zabytek ten należy do najpiękniejszych i najlepiej utrzymanych w Polsce. W projektowaniu brał też znaczący udział Marian Cybulski.

Muzeum wnętrz i biblioteka

Co ciekawe już od czasu Tytusa Działyńskiego w zamyśle miało tu być nie tylko mieszkanie arystokratów, ale też placówka kulturalna narodu polskiego. Przede wszystkim muzeum wybitnych dzieł sztuki i biblioteka. Warto wiedzieć, że hrabia Działyński był zaangażowany w powstanie listopadowe, a później na drodze sądowej walczył o odzyskanie majątku zagarniętego “za karę” przez władze pruskie. We wnętrzach można podziwiać liczne dzieła sztuki – rzeźby, obrazy (niektóre takich mistrzów jak Grottger, Bacciarelli, Norblin). Prócz tego broń i trofea myśliwskie, magnackie meble, bibeloty, wyroby  jubilerskie i mnóstwo innych wspaniałości. Do najpiękniejszych należy Sala Mauretańska Chlubą pałacu jest także biblioteka z wieloma cennymi starodrukami i rękopisami, a na szczególne wyróżnienie zasługuje rękopis III części “Dziadów” Adama Mickiewicza.

Park dendrologiczny

Chlubą Kórnika jest nie tylko sam pałac, ale także to co znajduje się wokół niego. Na przestrzeni niespełna 50 hektarów rozciąga się największy w Polsce  park dendrologiczny z około 4 tysiącami gatunków krzewów i drzew.

Rezydencja Działyńskich w Kórniku – teraz własność narodu polskiego

Po śmierci Tytusa Działyńskiego i jego syna Jana zamek przeszedł na własność Władysława Zamoyskiego, a ten podarował to narodowi polskiemu.

Foto: Monika Gontarz

Leave a Reply