Pałac Szembeków w Siemianicach

Pałac Szembeków w Siemianicach

Pałac Szembeków w Siemianicach w powiecie kępińskim

Siemianice to mała wieś w województwie wielkopolskim niedaleko Kępna. Trzeba dodać, że bardzo stara wieś. Wzmianki o niej pojawiały się już w dwunastym stuleciu, chociaż niektóre źródła podają, że dopiero w roku 1305. Jeżeli będziecie w okolicy warto się zatrzymać i zobaczyć ładny pałac Szembeków w Siemianicach – najciekawszy zabytek tej miejscowości i jeden z ciekawszych w pobliżu.

Pałac hrabiego Piotra

W 1835 roku hrabia Piotr Szembek – generał dywizji Wojska Polskiego (z czasów Powstania Listopadowego) wzniósł tutaj pałac. Nie zachował się do dziś w pierwotnym kształcie ponieważ  kilkadziesiąt lat później spadkobiercy w roku 1894 budynek całkowicie przebudowali. Otrzymał styl neorenesansowy.

Główny gmach pałacu stoi na planie czworoboku. Natomiast w dobudowanym skrzydle mieściły się kuchnia i pomieszczenia gospodarcze. Do wejścia prowadzą schody i ozdobny portyk z czterema kolumnami.

Niestety tylko z opisów możemy dowiedzieć się o bogatym wyposażeniu wnętrz. Była tu kolekcji cennych mebli. Na przykład szafy gdańskie. Było sporo drogich obrazów, w tym dzieła mistrzów francuskich, niderlandzkich i włoskich, a także akwarele Juliusza Kossaka i pamiątki po rodzinie Fredrów. Dbała o to ówczesna właścicielka – Maria z Fredrów Szembekowa – wnuczka słynnego pisarza. Miała ona w posiadaniu między innymi rękopis „Ślubów panieńskich”. Kolekcja służyła nie tylko domownikom, ale stanowiła część działającego w Siemianicach ośrodka kultury polskiej. Były to bowiem czasy zaborów. Wszystko to zaginęło podczas okupacji niemieckiej.

W czasie II wojny światowej mieszkali tu niemieccy oficerowie SS, a po nich wojsko radzieckie, dla którego w pałacu urządzono szwalnię. Po wojnie przez krótki czas było tu także przedszkole.

Niestety nie ma tu muzeum wnętrz ponieważ obecnie pałac jest siedzibą Leśnego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wokół budynku rozciąga się niespełna pięciohektarowy park uznany jako pomnik przyrody z cennym drzewostanem, jest też klasycystyczna wozownia. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków powiatu kępińskiego w roku 1973.

Inne zabytki w Siemianicach i okolicy

Oprócz pałacu w Siemianicach znajdziecie także zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Idziego, dziewiętnastowieczną dzwonnicę i także dziewiętnastowieczny spichlerz. Wielkopolska jest bardzo bogata w piękne pałace. Polecamy między innymi te w Antoninie i w Kórniku.

Foto: własne

4 thoughts on “Pałac Szembeków w Siemianicach

Dodaj komentarz