morąg i zamek w morągu

morąg i zamek w morągu

Morąg i zamek w Morągu na Mazurach

Morąg i zamek w Morągu na Mazurach z pewnością należą do miejsc, o które warto zahaczyć, jeśli będziecie w tych okolicach.

O Morągu i jego historii słów kilka

To jest nieduże miasto na Mazurach w powiecie ostródzkim liczy nieco ponad 14 tysięcy mieszkańców. Nazwa Morąg obowiązuje od roku 1945, wcześniej funkcjonowało jako Moring, Moringen, Mohrungen i kilka innych podobnie brzmiących nazw.

Historycznie jest to teren Starych Prus. Niegdyś mieszkały tu plemiona Pogezanów i Pomezanów, a od XIII wieku panował zakon krzyżacki. W XIII wieku powstała strażnica drewniana, później zamek, a dopiero potem w 1327 roku miasto Morąg. Po bitwie pod Grunwaldem teren ten dostał się pod panowanie króla Władysława Jagiełły. W 1414 roku był wielki pożar wyniku którego miasto spłonęło. Później też burzliwe były losy Morąga sprawiały, że miasto przechodziło na przemian we władanie Polaków, Związku Pruskiego, Zakonu Krzyżackiego, Prus Książęcych i państwa pruskiego. Kolejne spustoszenia i pożary działy się w wieku XVII, między innymi za czasów potopu szwedzkiego. Natomiast w wieku XVIII panoszyło się tu wojsko rosyjskie, a w 1807 napoleońskie.

Do Polski na dobre Morąg został włączony dopiero po II wojnie światowej.

Co warto zobaczyć  Morągu?

W mieście warto zobaczyć gotycki piętnastowieczny ratusz, barokowy pałac Dohnów (obecnie muzeum). Są też pozostałości dawnych murów miejskich, zamek, gotycki kościół św. Piotra i Pawła.

W sąsiedztwie znajdą coś dla siebie miłośnicy przyrody – Rozlewisko Morąskie, które jest ostoją około 150 gatunków ptaków. Żyją tu między innymi kanie, bieliki, orliki, krogulce.

Morąg i zamek w Morągu – a więc teraz kilka zdań o zamku

Patrząc na zdjęcie trudno w pierwszej chwili rozpoznać tu cenny gotycko – renesansowy zabytek. Czasy świetności minęły w XVII i XVIII wieku, a pozostały tylko jedno skrzydło oraz fragmenty murów i bram.

Pierwsza drewniana budowla obronna została w tym miejscu postawiona pod koniec XIII stulecia. Zamek murowany w Morągu zaczęto wznosić około pół wieku później jako siedzibę dla krzyżackiego wójta. Był budynek główny, do którego z biegiem czasu dobudowano dwa boczne skrzydła, wieże, mury obronne, a dookoła fosa. Różne przekazy podają sprzeczne informacje. Według niektórych była tu siedziba komturów, według innych nie. Na przestrzeni wieków jego właścicielami (oprócz krzyżaków) byli też Polacy, a później Związek Pruski i starostowie książęcy. Znaczy to więc, że zmieniała się także jego przynależność państwowa.

W XVI wieku budowla została wydzierżawiona dla rodu zu Dohna i została przebudowana na styl renesansowy. W kolejnym stuleciu zamek stopniowo zaczął popadać w ruinę. Już w 1616 roku zawaliła się główna wieża. Jeszcze większe zniszczenia nastąpiły w wieku następnym. W 1815 roku dokonano tu częściowej rozbiórki. Mimo to do dziś zachowały się na stropach szesnastowieczne polichromie. Natomiast od 2001 roku zabytek należy do prywatnego właściciela. Istnieją plany częściowej rekonstrukcji i turystycznego ożywienia tego miejsca.

Foto: własne

 

4 thoughts on “Morąg i zamek w Morągu

Dodaj komentarz