Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu – krótka historia

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu jest jednym z wielu wspaniałych zabytków tego pięknego miasta. Jego nazwa może być nieco myląca. Obecny bowiem renesansowy powstał  w miejscu wcześniejszego rzeczywiście wzniesionego za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego w roku 1340. Od jedenastego stulecia stały tu budowle romańskie pamiętające Bolesława Chrobrego. Natomiast jeszcze wcześniej było grodzisko.

Budowla widoczna jest z daleka ponieważ stoi na wzgórzu. Z zamku gotyckiego (tego prawdziwie kazimierzowskiego) została do dziś tylko brama wjazdowa. Po najeździe Wołochów w roku 1498 powstały uszkodzenia. Ich naprawą zajął się Piotr Kmita Sobieński, który jednocześnie wzmocnił i dobudował elementy obronne. Między innymi basteję (rodzaj baszty). Prace zajęły mu blisko 40 lat (1514 – 1553). Całość stała na planie czworoboku, nad którym wznosiły się okrągłe baszty i czworoboczna wieża. W kolejnych wiekach następni właściciele raz po raz dokonywali jeszcze innych przeróbek. Z tego powodu wielokrotnie zmieniały się kształty zarówno całego zamku, jak też jego poszczególnych elementów.

Przez pewien czas władał tu starosta Marcin Krasicki, który na wzór Krasiczyna postanowił stworzyć między innymi krużganki. Ich wykonanie zlecił włoskiemu mistrzowi Galeazzo Appianiemu. Innym słynnym panem na zamku w Przemyślu był starosta Stanisław Poniatowski – późniejszy król Polski, który także coś zburzył, coś zbudował i znów całość wyglądała zupełnie inaczej. W siedemnastym wieku powstała zbrojownia. Natomiast ostatnie poważne remonty odbyły się pod koniec ubiegłego stulecia.

Od roku 1884 była tu siedziba Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum”. Nazwa ta pochodzi od nazwiska Aleksandra Fredry, słynnego dramatopisarza. Do dziś jest w zamku sala teatralna. Natomiast czasami sztuki wystawiane też są w zamkowym ogrodzie. Mają tu również swoją siedzibę Przemyskie Centrum Kultury i Sztuki oraz Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”.

Co można tu zobaczyć?

Turyści na zamku dostali do dyspozycji wystawy o dziejach miasta. Jest lapidarium, a w nim fragmenty przedromańskich budowli sakralnych odkrytych podczas badań archeologicznych. Warto wejść na taras widokowy baszty, z którego rozciąga się piękna panorama okolicy.

Co w pobliżu?

Jeśli będziecie w Przemyślu koniecznie powinniście zobaczyć Rynek, przepiękne kościoły z katedrą katolicką i katedrą greckokatolicką na czele. Miłośników muzeów zainteresuje pewnie Muzeum ArchidiecezjalneMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej lub też Muzeum Dzwonów i Fajek. Sami sprawdźcie co jeszcze warto tu zaliczyć.

Foto: własne

Dodaj komentarz