Lidzbark i zamek w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark i zamek w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark i zamek w Lidzbarku Warmińskim – warto zobaczyć

Jeśli będziecie na wakacjach na Mazurach lub Warmii zachęcam na wycieczkę do tego miasta. Lidzbark i zamek w Lidzbarku warmińskim uchodzą bowiem za największe hity turystyczne w skali całej Polski.

Lidzbark Warmiński – perła Warmii

Od 1350 roku przez blisko 500 lat Lidzbark był największym miastem Warmii i jednocześnie jej stolicą. Tutaj skupiało się życie gospodarcze i kulturalne okolicy. Natomiast obecnie stałych mieszkańców żyje tu około 16 tysięcy na powierzchni ponad 14 kilometrów kwadratowych, a znacznie większą rolę w regionie odgrywa Olsztyn.

Miasto leży w północno – wschodniej części województwa, pomiędzy rzekami Łyną i Symsarną. Niedaleko bo około 40 kilometrów jest stąd do granicy z Rosją.

Początkowo była tu osada staropruska, znana już w pierwszej połowie trzynastego wieku pod nazwą Lecbarg. Później na skutek wojen prusko – krzyżackich zmieniała się przynależność państwowa tych terenów. Należały do Prusów, krzyżaków, Polaków. Przez pewien czas rządzili tu nawet Szwedzi. Od połowy piętnastego wieku mieli w Lidzbarku siedzibę warmińscy biskupi, a jednym z nich był słynny bajkopisarz Ignacy Krasicki. Po rozbiorach miasto i cały region dostały się we władanie Prus. Wróciły do Polski w 1945 roku. Zniszczenia wojenne sięgały 80 procent.

Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim jest jednym z najcenniejszych w Polsce zabytków architektury gotyckiej. Powstał w drugiej połowie czternastego wieku, kiedy z Ornety do Lidzbarka przenieśli swoją siedzibę biskupi warmińscy. Budowla stoi na planie kwadratu o długości boku niespełna 50 metrów. Od początku były tu krużganki, a także mury obronne, fosa i podzamcze. Wjazdu strzegło kilka bram, które przyjezdni przechodzili, aby dostać się do środka. Wieża północno – wschodnia nieprzypadkowo nazywa sie Wysoką. Góruje ona bowiem nad trzema pozostałymi, które powstały w 1442 roku.

Zwiedzając lidzbarski zamek przekonacie się między innymi, że już w średniowieczu znane były metody „centralnego ogrzewania”. Polegały one na wykorzystaniu i odpowiednim prowadzeniu ciepłego powietrza z pieców znajdujących się w piwnicach. W piwnicach były też magazyny żywności i więzienie. W siedemnastym wieku w południowym skrzydle powstał pałac. Nie przetrwał on do naszych czasów, gdyż dwieście lat później został rozebrany.

Wewnątrz budowli zwróćcie szczególną uwagę na kaplicę zamkową, wielki refektarz, wieżę wysoką, komnatę audiencyjną.

Co jeszcze warto zobaczyć w Lidzbarku Warmińskim?

Oprócz zamku do najcenniejszych zabytków Lidzbarka Warmińskiego należą: kolegiata św. Piotra i Pawła, mury obronne, Wysoka Brama, oranżeria Krasickiego.

Tutaj też odbywają się słynne na całą Polskę imprezy kabaretowe.

Foto: własne

7 thoughts on “Lidzbark i zamek w Lidzbarku Warmińskim

Dodaj komentarz