Drewniany kościół NSPJ w Słotwinach

Drewniany kościół NSPJ w Słotwinach

Drewniany kościół NSPJ w Słotwinach – dawna cerkiew

Słotwiny są częścią Krynicy – Zdroju. Znanego miasta Beskidu Sądeckiego. Niegdyś były osobną wsią zamieszkałą głownie przez mniejszość narodową zwaną Łemkami. Drewniany kościół NSPJ w Słotwinach jest to więc dawna cerkiew łemkowska. Powstała ona w miejscu innej jeszcze wcześniejszej, która spłonęła.

Niestety po greckokatolickiej przeszłości niewiele tutaj zostało. Przede wszystkim architektura budynku z typowym podziałem na trzy części – babiniec, nawę i prezbiterium. Nad każdą z nich wznosi się osobna wieżyczka z baniastym hełmem, pozornymi latarniami i krzyżem. To najbardziej rozpoznawalne elementy świątyń tej grupy etnicznej zamieszkującej południowo – wschodnie rubieże Polski. Jednakże niektóre elementy opisywanego tu przez nas obiektu według znawców odbiegają nieco od typowego łemkowskiego szablonu. Na listę zabytków wpisano tę dawną cerkiew w roku 1964.

Szlak architektury drewnianej

Zabytek powstał w latach 1887 – 1888. Jest jednym z wielu stojących na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Pierwotnie nosił nazwę Opieki Bogurodzicy, natomiast obecnie pełni rolę kościoła pomocniczego pobliskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wielka szkoda, że nie zachował się cały ikonostas (na pewno piękny). Są tylko jego fragmenty. Po Łemkach zostało też barokowe osiemnastowieczne tabernakulum. Do najcenniejszych elementów wystroju należy jeszcze ołtarz główny z dziewiętnastowiecznym obrazem Serca Jezusowego sprowadzony z innego krynickiego kościoła w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wykonał go w 1890 roku Romuald Łapczyński według projektu architekta Jana Zawiejskiego. Neorenesansowe ołtarze boczne również są dziewiętnastowieczne.

Sam budynek oszalowany deskami wzniesiono sposobem konstrukcji zrębowej. Natomiast polichromie powstały w roku 1930. Kościół ten wielokrotnie umieszczał na swoich obrazach słynny malarz samouk Nikifor Krynicki. Jego muzeum znajdziecie w zdrojowej części miasta tuż przy reprezentacyjnym deptaku.

Blisko innych atrakcji

Niemal po sąsiedzku na wzniesieniu zaliczycie jedną z największych atrakcji okolicy, mianowicie wielką wieżę widokową. W centrum miasta stoi duży kościół zdrojowy, też warty zwiedzenia. Niedaleko jest również stąd do sanktuarium w Tyliczu. A jeśli macie jeszcze trochę więcej czasu to polecamy wypad na Słowację. To całkiem niedaleko. Możecie tam zwiedzić między innymi zabytkowy Bardejów z bazyliką świętego Idziego. Miejsce godne wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Foto: własne

Dodaj komentarz