Katedra św Mikołaja w Kaliszu

Katedra św Mikołaja w Kaliszu

Katedra św Mikołaja w Kaliszu – piękny zabytek miasta

Katedra św Mikołaja w Kaliszu pochodzi z trzynastego stulecia i powstała w stylu gotyckim. Jest wiec znacznie starsza niż sama diecezja, którą erygowano dopiero w roku 1992. Fundatorem dzieła był kaliski książę Bolesław Pobożny wraz z małżonką. Gotycka wieża wyrosła jakieś sto lat później. Wtedy też świątynia nabrała kształtu trójnawowej hali z czterema przęsłami. Z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego opiekę nad miejscem przejęli kanonicy laterańscy, a w 1441 roku arcybiskup gnieźnieński uczynił tu kolegiatę zakonną. Oczywiście w ciągu wieków kościół ten ulegał przebudowom i przekształceniom. Tak więc obecnie nie wygląda tak samo jak na początku istnienia. Jedną z przyczyn koniecznej przebudowy były pożary w latach 1609 i 1706. Jednym z architektów, którzy pracowali przy powstaniu budowli był Włoch Albin Fontana. Przeprowadził się on do Kalisza po zaślubinach z mieszkającą w Kaliszu Polką.

Wspomniani wyżej kanonicy laterańscy mieszkali w klasztorze po sąsiedzku do roku 1810, kiedy to nastąpiła kasata (również wielu innych domów zakonnych na zabranych przez Prusy ziemiach zachodniej Polski). Z historycznych ciekawostek warto wspomnieć, że był tu chrzczony słynny poeta Adam Asnyk, a ślub brała pisarka Maria Konopnicka.

Architektura i wystrój katedry w Kaliszu

Na zewnątrz kościół ma kształty gotyckie, natomiast w środku wyposażenie jest w dużej części barokowe. Do roku 1973 w ołtarzu głównym wielką ozdobą był obraz Rubensa pt „Zdjęcie z krzyża”. Obecnie jest tam niemal identyczny wizerunek – niestety to już tylko kopia. Oryginał zaginął na skutek kradzieży albo pożaru. Warto spojrzeć na renesansowe sklepienie, barokowe ołtarze, piękną ambonę i witraże z początku dwudziestego wieku. Zresztą jak to bywało w baroku ozdób, obrazów i rzeźb jest tu mnóstwo. We wnętrzu znajduje się też kaplica Matki Bożej Pocieszenia zwana też „kaplicą polską”. Polichromię wykonał tam Włodzimierz Tetmajer.

Na zewnątrz nad katedrą wznosi się wysoka wieża. W dolnej części gotycka, w górnej neogotycka. Ozdobiona jest ona tak zwanymi „sterczynami” (małymi wieżyczkami) i hełmem. Dwuspadowe dachy są pokryte dachówką. Z czternastego wieku zachowały się portale.

Co jeszcze polecamy w Kaliszu?

Warto przejść się przez miasto, zwłaszcza zobaczyć Rynek, park, fragmenty dawnych średniowiecznych murów. Z kościołów polecamy też miedzy innymi sanktuarium św. Józefa, a także kościół ojców jezuitów i kościół franciszkanów. Natomiast w dzielnicy Zawodzie znajdziecie zrekonstruowany Gród Piastów.

Foto: własne

Dodaj komentarz