Gród Piastów w Kaliszu - Zawodziu

Gród Piastów w Kaliszu - Zawodziu

Gród Piastów w Kaliszu – ciekawy skansen

Kalisz (podobno) jest najstarszym miastem Polski. Chociaż jego obecny wygląd nie przypomina czasów wczesnego średniowiecza to opisywany tu przez nas Gród Piastów w Kaliszu w pewnym sensie nadrabia te zaległości. Jest to bowiem swego rodzaju skansen, którego zabudowa z założenia sięga głęboko w czasy dawnej historii. I najprawdopodobniej rzeczywiście w tym miejscu czyli w Zawodziu (dzielnicy miasta) znajdowały się najstarsze zabudowania. Był to gród niewielki ale ufortyfikowany. Istniał tu też w wieku VII i VIII (a więc jeszcze przed powstaniem polskiego państwa) cmentarz z grobami kurhanowymi. Pierwsze pisemne wzmianki o Kaliszu jako polskim mieście pojawiły się w Kronice Galla Anonima.

Za czasów Mieszka III Starego nastąpił znaczny rozwój grodziska. Pojawił się także kościół św. Pawła w stylu romańskim. Niestety w późniejszych wiekach na skutek waśni i walk o panowanie nastąpiły zniszczenia. Henryk Brodaty wzniósł nowe zabudowania około kilometr dalej (tam gdzie obecnie znajduje się centrum Kalisza), a to co było w Zawodziu ostatecznie doprowadzili do ruiny Krzyżacy w roku 1331.

Odkrycia archeologów w Zawodziu czyli skąd się wziął Gród Piastów w Kaliszu?

W dwudziestym wieku archeolodzy zainteresowali się tym miejscem. Już w roku 1903 pierwsze wykopaliska prowadził tu zespół pod przewodnictwem Włodzimierza Demetrykiewicza. Prace z dłuższymi i krótszymi przerwami trwały także po II wojnie światowej aż do lat dziewięćdziesiątych. Udało się odnaleźć między innymi fundamenty wspomnianej wyżej świątyni świętego Pawła, linię wałów obronnych, fragmenty wieży i domu mieszkalnego. W 1992 roku pojawił się pomysł ustanowienia tu rezerwatu archeologicznego. Jest to oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

To co możemy oglądać tu dzisiaj w znacznej części jest efektem prac rekonstrukcyjnych. Powstały od nowa brama wejściowa z palisadą, fragmenty świątyni, kilka domów mieszkalnych, a także rekonstrukcja grobu kurhanowego. Zobaczycie tu między innymi dom rymarza, tkaczki, kowala i garncarza. W jednej z chałup (osiemnastowiecznej przeniesionej z innej części Kalisza) znajduje się wystawa etnograficzna. W skansenie też raz po raz odbywają się imprezy cykliczne plenerowe.

Spacerując będziecie się tu czuli jak na prawdziwej dawnej wsi. Odtworzone są bowiem nie tylko budynki ale także przydomowe ogródki. Można zobaczyć tu również jakieś zwierzęta takie jak konie czy owce.

Warto zwiedzić cały Kalisz

Kalisz jest ładnym miastem. Warto przejść się na spacer przez Rynek i piękny park. Trzeba też zajrzeć do katedry i sanktuarium św. Józefa. Polecamy też między innymi ładny kościół jezuitów i kościół franciszkanów.

Foto: własne

Dodaj komentarz