Kościół franciszkanów w Kaliszu

Kościół franciszkanów w Kaliszu

Kościół franciszkanów w Kaliszu – jeden z najstarszych zabytków miasta

Kościół franciszkanów w Kaliszu nosi imię świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jest najstarszą świątynią zakonną w mieście. Chociaż w tym miejscu przed nią stały jeszcze co najmniej dwie już nie istniejące. Pierwsza była drewniana, po której nie ma już żadnego śladu. Z nieco nowszego – trzynastowiecznego wczesnogotyckiego zabytku do dziś zachowało się prezbiterium z pięknym krzyżowo – żebrowym sklepieniem i oknami ostrołukowymi. Była to budowla ufundowana przez księcia Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę. Niestety dwa wieki później nastąpił dwukrotnie pożar, przez co znaczna część zabytku uległa zniszczeniu. Odbudowa trwała aż do roku 1632. Niedługo potem nastąpiła powtórna konsekracja, a także odbudowa stojącego po sąsiedzku klasztoru. Dobudowana dzwonnica jest datowana na rok 1640.

Kolejne nieszczęścia nastąpiły wraz z pruskim zaborem. Już w 1798 roku musieli wyprowadzić się stąd franciszkanie. Kościół wkrótce znów zniszczał, a w klasztorze powstało więzienie. Działo się tak do do połowy dziewiętnastego wieku. W latach pięćdziesiątych tegoż stulecia więzienie znów stało się klasztorem, natomiast świątynia doczekała się restauracji. Zakonnicy mieszkali tu do roku 1902 kiedy zostali ponownie na pewien czas zmuszeni do wyprowadzki. Powrócili po II wojnie światowej. W 2017 roku rozpoczął się ponownie gruntowny remont kościoła.

Co warto zobaczyć w kaliskim kościele franciszkanów?

W latach 1599 – 1932 przy odbudowie piętnastowiecznej nawy pracował słynny architekt Albin Fontana. Wtedy też powstała późnorenesansowa stiukowa dekoracja sklepień. Wyposażenie wnętrza jest barokowe i rokokowe. Stąd „kapiące złotem” ołtarze (główny i boczne), organy i inne elementy. W ołtarzu głównym cenny jest też obraz autorstwa Franciszka Smuglewicza „Wskrzeszenie Piotrowina” z roku 1758. Według wierzeń święty biskup Stanisław – patron kościoła miał dokonać cudu wskrzeszenia umarłego człowieka. Stąd w wielu świątyniach nazwanych jego imieniem ten motyw powtarza się w różnych obrazach. Natomiast nieco poniżej widnieje też siedemnastowieczny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem autorstwa Kaspra Kurcza. Warto spojrzeć na kaplicę Męki Pańskiej – gotycką lecz przebudowaną w 1632 roku.

Inne piękne kościoły Kalisza

Kalisz podobnie jak wiele innych dużych wielowiekowych miast ma sporo pięknych zabytków sakralnych. Polecamy zwłaszcza katedrę św. Mikołaja, sanktuarium św. Józefa oraz kościół jezuitów. Na naszej stronie opisujemy też ciekawy skansen „Gród Piastów„. Znajduje się on w dzielnicy Zawodzie. Oprócz starodawnych chałup są tam też zrekonstruowane fragmenty romańskiego kościoła św. Pawła.

Foto: własne

Dodaj komentarz