Sanktuarium św Józefa w Kaliszu

Sanktuarium św Józefa w Kaliszu

Narodowe Sanktuarium św Józefa w Kaliszu jest najważniejszym w Polsce miejscem kultu tego opiekuna świętej Rodziny. Znajduje się w Bazylice Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy placu św Józefa 7.

Sanktuarium św Józefa w Kaliszu – piękna świątynia

Kościół, który obecnie znamy jako sanktuarium św Józefa w Kaliszu pierwotnie wzniesiono w stylu gotyckim w 1353 roku. Już kilka lat później świątynia otrzymała tytuł kolegiaty. Pod koniec osiemnastego wieku nastąpiła. Była konieczna na skutek katastrofy budowlanej jaka zdarzyła się na skutek wyburzenia sąsiadującego z kościołem pałacu arcybiskupów. do pierwotnego, gotyckiego prezbiterium dostawiono barokowy korpus nawowy.

Na zewnątrz charakterystycznym elementem jest wysoka wieża, która wznosi się nad zabytkiem.

Wystrój wnętrza w kaliskim sanktuarium świętego Józefa

Do bardzo cennych elementów wyposażenia należy w lewej nawie gotycki ołtarz szafowy nazywany poliptykiem kaliskim mistrza z Gościszowic oraz gotycka pieta.

Ołtarz główny wypełniają postacie ewangelistów i kopia obrazu Matki Boskiej Ab igne (od ognia) z piętnastego wieku. Spójrzcie również na rzeźbione stalle, polichromię, tron papieski i późnobarokową ambonę. W skarbcu bazyliki znajdują się także romańska dwunastowieczna patena i gotycki kielich.

Cudowny obraz Świętej Rodziny

Według przekazów w roku 1670 za przyczyną modlitw do świętego Józefa został uzdrowiony chłop z pobliskiej wsi. Jako wotum wdzięczności podarował on do kościoła obraz Świętej Rodziny. Jest on dziełem nieznanego artysty. I właśnie on co roku miejsce przyciąga na to miejsce około 200 tysięcy pielgrzymów.

Jeszcze trochę ciekawostek z historii sanktuarium

Po II wojnie światowej powstało w Kaliszu Polskie Studium Józefologiczne.

Księża uwiezieni w obozie koncentracyjnym Dachau w latach okupacji złożyli przyrzeczenie, że jeśli przeżyją odbędą pielgrzymkę do Kalisza co rzeczywiście się stało w roku 1948.

W 1997 roku miała tu miejsce wizyta papieża Jana Pawła II. Zawierzył on świętemu Józefowi wszystkie polskie rodziny, a także nienarodzone dzieci na całym świecie. natomiast do godności bazyliki mniejszej podniesiono ją dopiero w 1978.

Koronacja wspomnianego wyżej wizerunku miała miejsce w roku 1796.

Inne polecane miejsca w Kaliszu

Spośród świątyń w Kaliszu na uwagę zasługują między innymi katedra św. Mikołaja, również ładny jest kościół jezuitów, kościół franciszkanów. Natomiast w dzielnicy Zawodzie znajdziecie ciekawy zrekonstruowany skansen dawnego grodu piastowskiego.

Po sąsiedzku obok sanktuarium stoi też dom pielgrzyma, gdzie można przenocować.

Foto: własne

Dodaj komentarz