Sanktuarium św Józefa w Kaliszu

Sanktuarium św Józefa w Kaliszu

Sanktuarium św Józefa w Kaliszu – najważniejsze w Polsce

Narodowe Sanktuarium św Józefa w Kaliszu jest najważniejszym w Polsce miejscem kultu tego opiekuna świętej Rodziny. Znajduje się w Bazylice Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie świątynia jest typowo barkowa, ale pierwotnie wzniesiono ją w stylu gotyckim w 1353 roku. Już kilka lat później otrzymała tytuł kolegiaty, a rangę bazyliki dopiero w 1978. Przebudowa nastąpiła pod koniec osiemnastego wieku. Była konieczna na skutek katastrofy budowlanej jaka zdarzyła się na skutek wyburzenia sąsiadującego z kościołem pałacu arcybiskupów. W 1997 roku nawiedził to miejsce papież Jan Paweł II. Zawierzył on świętemu Józefowi wszystkie polskie rodziny, a także nienarodzone dzieci na całym świecie.

Jeszcze trochę historii

Według przekazów w roku 1670 za przyczyną modlitw do świętego Józefa został uzdrowiony chłop z pobliskiej wsi. Jako wotum wdzięczności podarował on do kościoła obraz Świętej Rodziny. Wkrótce potem do miejsca zaczęło przybywać coraz więcej osób modlących się tu w sposób szczególny do ziemskiego opiekuna Jezusa i Maryi. Po II wojnie światowej powstało w Kaliszu Polskie Studium Józefologiczne. Księża uwiezieni w obozie koncentracyjnym Dachau w latach okupacji złożyli przyrzeczenie, że jeśli przeżyją odbędą pielgrzymkę do Kalisza co rzeczywiście się stało w roku 1948.

Architektura i wystrój

Z gotyckiego budynku pozostało piękne gwiaździste sklepienie i prezbiterium. Do bardzo cennych elementów wyposażenia należy w lewej nawie gotycki ołtarz szafowy nazywany poliptykiem kaliskim mistrza z Gościszowic oraz gotycka pieta. Ołtarz główny wypełniają postacie ewangelistów i kopia obrazu Matki Boskiej Ab igne (od ognia) z piętnastego wieku. Spójrzcie na rzeźbione stalle, polichromię, tron papieski i późnobarokową ambonę. W skarbcu bazyliki znajdują się także romańska dwunastowieczna patena i gotycki kielich. Najwięcej pielgrzymów przyciąga wspomniany wyżej obraz Świętej Rodziny. Jest on dziełem nieznanego artysty. Koronacja wizerunku miała miejsce w roku 1796.

Nad świątynią wznosi się wysoka wieża, a po sąsiedzku stoi dom pielgrzyma, gdzie można przenocować. Co roku miejsce przyciąga około 200 tysięcy pielgrzymów.

Inne polecane miejsca w Kaliszu

Spośród świątyń miasta na uwagę zasługują między innymi katedra św. Mikołaja, również ładny jest kościół jezuitów, kościół franciszkanów. Natomiast w dzielnicy Zawodzie znajdziecie ciekawy zrekonstruowany skansen dawnego grodu piastowskiego.

Foto: własne

Dodaj komentarz