Kościół i Opactwo Cystersów w Lądzie

Kościół i Opactwo Cystersów w Lądzie

Kościół i Opactwo Cystersów w Lądzie – krótka historia

Kościół i Opactwo Cystersów w Lądzie znajdziecie na terenie powiatu słupeckiego w Wielkopolsce. W roku 2009 obiekty zostały wpisane na listę pomników historii i należą do najciekawszych sakralnych zabytków tej części naszego kraju. Niestety nie ma tu już cystersów. Obecnie opiekę duszpasterską w parafii sprawują salezjanie, którzy utworzyli tu także swoje Wyższe Seminarium Duchowne.

Klasztor w Lądzie nad Wartą sięga historią dwunastego stulecia. I według niektórych przekazów był najstarszym cysterskim na terenie Polski. Niestety w roku 1331 nastąpiły tu pierwsze poważne zniszczenia, których dopuścili się Krzyżacy. Miała to być „kara” za lojalność wobec polskich królów. Kiedy w roku 1538 wydano nakaz, że opatem w klasztorze może zostać wyłącznie Polak niemieccy zakonnicy „obrazili się” i wyprowadzili do Henrykowa na Śląsku. Zabór rosyjski ostatecznie zakończył działalność cystersów w tym miejscu.

W roku 1819 nastąpiła kasata zakonu, chociaż ostatni mnisi żyli tu jeszcze kilkadziesiąt lat. Przez pewien czas w drugiej połowie dziewiętnastego wieku mieszkali tu kapucyni, a od 1921 tak jak pisaliśmy wyżej salezjanie. Lata II wojny światowej przerwały ich posługę kapłańską, a zabudowania klasztorne stały się przejściowym obozem koncentracyjnym dla księży, których wywożono później do Dachau.

Zabytki opactwa w Lądzie – zwiedzanie

Przyjeżdżając do Lądu w celach turystycznych możecie zwiedzić w towarzystwie zakonnika zarówno część klasztorną jak też i kościół. Warto zawczasu w Internecie sprawdzić dni i godziny, kiedy jest taka możliwość. Na pewno nie w czasie Mszy Świętych. Kościół jest piękny, barokowy, bogato zdobiony. Powstał w drugiej połowie siedemnastego wieku w miejscu innego – romańskiego. Nad wszystkim czuwali Tomasz Poncino, Jerzy Catenazzi, Jan Koński i Józef Bellotti. Na zewnątrz charakterystyczne dla budowli są wieże z ażurowymi hełmami, natomiast w środku koniecznie trzeba spojrzeć w górę na wspaniałą kopułę wielką na 38 metrów, a także liczne freski i sztukaterie które zdobią przestrzeń. Prócz tego piękne boczne ołtarze, ambonę i obrazy. Świątynia jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i świętego Mikołaja.

Zwiedzając klasztor zwróćcie uwagę między innymi na cenną polichromię w oratorium – jest to jeden z najcenniejszych gotyckich zabytków malarskich w Polsce. Trzeba wejść do biblioteki, zwrócić uwagę na krużganki i kapitularz.

Co w pobliżu?

Warto zwiedzić całkiem niedaleko stąd inne sławne miejsce pielgrzymkowe, a mianowicie Sanktuarium w Licheniu niedaleko Konina.

Foto: własne

Dodaj komentarz