Kościół św Stanisława w Nowym Korczynie

Kościół św Stanisława w Nowym Korczynie

Kościół św Stanisława w Nowym Korczynie – naprawdę piękny zabytek

Kościół św Stanisława w Nowym Korczynie jest jedną z dwóch pięknych budowli sakralnych na terenie tego mikroskopijnego miasteczka (liczba stałych mieszkańców wynosi tutaj mniej więcej 1 tysiąc). Nie byle jakie jest jego pochodzenie bowiem ufundował tę świątynię sam król Bolesław Wstydliwy wraz z żoną Kingą. Dlatego też miejsce to uchodzi za lokalne sanktuarium świętej Kingi. Jako datę powstania zabytku przyjmuje się rok 1257. Około 100 lat później jego rozbudową zainteresował się kolejny król – Kazimierz Wielki.

Gotycka architektura i barokowe wnętrze

Na zewnątrz świątynia zbudowana z cegły zachowała gotyckie kształty. Chociaż czas powstania kościoła sugeruje, że powinien on być w całości typowo gotycki po wejściu do środka zauważymy prawdziwy wystrój barokowy pochodzący z siedemnastego i osiemnastego stulecia. Wtedy też do fasady zachodniej została przyłączona dzwonnica.

Zachwycająca jest wspaniała polichromia, którą wykonali artyści Maciej Rejchan i Mikołaj Janowski. Malowidła na ścianach przedstawiają sceny z życia patrona kościoła czyli świętego Stanisława Biskupa. Wspomniany Maciej Rejchan namalował też obraz w ołtarzu głównym. Przedstawia on scenę wskrzeszenia Piotrowina (według wierzeń święty biskup przywrócił do życia człowieka, który spoczywał w grobie).

Sklepienie jest po części czternastowieczne krzyżowo – żebrowe (nad prezbiterium) i siedemnastowieczne kolebkowe z lunetami (nad nawą). W świątyni znajduje się też sześć bocznych ołtarzy. Zwróćcie uwagę na piękną rokokową ambonę i barokowy chór muzyczny. Między nawą i prezbiterium trudno nie spojrzeć na belkę tęczową z zabytkowym krucyfiksem i figurami Matki Bożej oraz świętego Jana Ewangelisty.

Po sąsiedzku stoi dawny klasztor franciszkanów.

Inne piękne kościoły w pobliżu

W tej samej miejscowości znajdziecie jeszcze szesnastowieczny kościół Świętej Trójcy. Niedaleko bo w Starym Korczynie na miłośników zabytków czeka piękna piękna świątynia świętego Mikołaja. Jeżeli będziecie w powiatowym Busku zdroju to warto zobaczyć duży murowany p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. lub też drewniany św. Leonarda albo w Parku Zdrojowym kaplicę św. Anny. No i koniecznie trzeba zwiedzić kolegiatę w Wiślicy obok której stoi Dom Długosza i Muzeum Archeologiczne.

 

Dodaj komentarz