kościół św Kazimierza w Wilnie

kościół św Kazimierza w Wilnie

Kościół św Kazimierza w Wilnie – piękny przykład baroku

Kościół św Kazimierza w Wilnie należy do najpiękniejszych w tym mieście. Jednocześnie jest to najstarsza barokowa świątynia w stolicy Litwy. Powstał na początku siedemnastego stulecia jako wotum wdzięczności po kanonizacji świętego Kazimierza Królewicza. Budowę rozpoczęto z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy i wielkiego hetmana litewskiego Lwa Sapiehy.  Posługę duszpasterską powierzono jezuitom, a jednym z nich był święty Andrzej Bobola. Projekt przygotowali Jan Maria Bernardoni i Jan Frankiewicz.

Trudne dzieje kościoła

Na przestrzeni dziejów zabytek był kilkakrotnie zniszczony a to przez działania wojenne w czasie walk z moskalami, a to przez pożar, a to przez wojska Napoleona. Z tego powodu konieczne były rekonstrukcje, które przyczyniały się do zmian w pierwotnym wyglądzie świątyni. W  XIX wieku nakazem carskim zabrano kościół katolikom (jako karę za powstanie listopadowe) i przekazano wyznawcom prawosławia, którzy dokonali kolejnych rekonstrukcji przerabiając świątynię na cerkiew. Jakby tego było mało podczas okupacji niemieckiej uczyniono tu zbór protestancki. Na początku XX wieku odzyskali swą własność katolicy, jednakże nie na długo. W 1942 roku aresztowano tutejszych jezuitów, a w 1944 na skutek walk wojennych dokonano poważnych zniszczeń. Po II wojnie światowej w czasach Związku Radzieckiego mury odbudowano, ale przerobiono kościół na muzeum ateizmu. W miejscu ołtarza stał posąg Lenina.

Architektura i wystrój

Ponowne zwrócenie katolikom nastąpiło w roku 1988. Od 1990 pełni się tu posługę sakralną. W dalszym ciągu pracują tu jezuici.

Kościół jest pięknie odrestaurowany. Do najcenniejszych zabytków należą ołtarze główny i boczne wykonane w XVIII wieku przez artystę Tomasza Żebrowskiego. Podobnie jak wiele innych dawnych kościołów także i ten jest trójnawowy na planie krzyża łacińskiego z transeptem. Natomiast nad głowami wiernych wznosi się wielka czterdziestometrowa kopuła  zdobiona pięknymi stiukami. Ma ona 17 metrów średnicy. Obok nawy głównej są też boczne kaplice.

Będąc w Wilnie k0niecznie warto zobaczyć też inne świątynie tego miasta. Między innymi  katedrę, kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu, sanktuarium Miłosierdzia Bożego i oczywiście Ostrą Bramę.

Foto: własne

6 thoughts on “Kościół św Kazimierza w Wilnie – Litwa

Dodaj komentarz