kościół św Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

kościół św Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Kościół św Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie – najpiękniejszy w tym mieście.

Kościół św Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie (jednej z najbardziej znanych dzielnic miasta) jest tak piękny, że nawet komuniści w czasach ZSRR nie zniszczyli go ani nie zamienili na nic innego. Dlatego w latach panowania Związku Radzieckiego była to jedyna czynna świątynia w mieście i całej okolicy. Pełniła funkcję katedry. W tym czasie przebywał tu sarkofag z relikwiami świętego Kazimierza, który jest patronem miasta.

Ponad 2000 stiukowych rzeźb

Największą ozdobą kościoła jest ponad 2 000 białych stiukowych rzeźb, które wypełniają dosłownie całe wnętrze. Znajdują się one praktycznie na każdym kawałku ściany. Więc warto to zobaczyć. Na tym tle skromnie prezentuje się ołtarz. Niestety oryginalny, który powstał we Włoszech nigdy tu nie dotarł, ponieważ zatonął podczas transportu. Wydarzenie to upamiętnia żyrandol w kształcie łodzi. Natomiast obecnie w miejscu głównego ołtarza znajduje się obraz Franciszka Smuglewicza, który przedstawia pożegnanie św. Piotra i Pawła – patronów świątyni.

Kościół św Piotra i Pawła na Antokolu – krótka historia

Od czasów króla Władysława Jagiełły stały w tym miejscu dwa kościoły, jednakże nie dotrwały one do naszych czasów. Pierwszy zniszczył pożar, a drugi wojna w 1655 roku. Ten obecny ufundował w drugiej połowie XVII wieku hetman wielki litewski Michał Kazimierz Pac. Było to wotum dziękczynne za zakończenie wojny z Moskwą i wyswobodzenie Wilna spod okupacji. Natomiast obok kościoła powstał klasztor kanoników regularnych laterańskich.
Kamień węgielny przywiózł z Krakowa biskup Aleksander Kazimierz Sapieha. Wpierw budowano według projektu Jana Zaora, a później także Giovanni Battisty Fredianiego.
Po roku 1675, kiedy już odbywały się tu nabożeństwa zaczęto zdobić świątynię sztukateriami, a ich autorami byli Pietro Perretti i Giovanni Gall. Rokokowa ambona powstała na początku wieku XIX.
Kościół jest  bazyliką trójnawową z transeptem. Posiada kopułę, a wokół głównej nawy znajdują się boczne ołtarze i kaplice.

Grzesznik u progu świątyni

Ciekawostką w kruchcie jest wielki bęben przywieziony przez hetmana Paca z bitwy pod Chocimiem (1673r.). Natomiast fundator Pac zgodnie z własną wolą został pochowany u progu kościoła z napisem „Tu leży grzesznik”.

Foto: własne

5 thoughts on “Kościół św Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Dodaj komentarz