Czy warto zwiedzać atrakcje Nowego Wiśnicza?

Nowy Wiśnicz to małe miasto w Małopolsce w powiecie bocheńskim. Stałych mieszkańców żyje w nim około 3 tysiące. Zadziwić może fakt, że jest tu bardzo dużo pięknych i wciąż jeszcze mało znanych zabytków, które z pewnością warto zobaczyć i poznać. Atrakcje Nowego Wiśnicza są liczne i bardzo różne. Zacznijmy jednak od poznania ciekawych dziejów miasta

Krótka historia

Początki Nowego Wiśnicza sięgają czasów wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego. Jego ojciec pod koniec XVI wieku kupił tutejszy zamek Wiśnicz. U podnóża tego zamku Stanisław zaczął budować miasto, któremu prawa miejskie nadał król Zygmunt III Waza w roku 1616. Miało się ono nazywać Nowy Wiśnicz, w przeciwieństwie do pobliskiej kilkaset lat starszej wsi zwanej Starym Wiśniczem. Od samego początku istnienia w mieście obowiązywała tolerancja religijna. Dowodem tego jest fakt, że oprócz katolików zamieszkali tu Żydzi, którym pozwolono na wybudowanie synagogi i szkoły. Lubomirski ufundował też budowę ratusza i kościoła farnego, a po zwycięstwie Polaków pod Chocimiem (1621 rok) także klasztor karmelitów bosych jako wotum wdzięczności. Kwitły tu rzemiosło, handel, wyrastały nowe budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.

Po śmierci założyciela miasto zaczęło powoli upadać. Kolejni właściciele nie wykazywali należytej troski ani o zamek, ani o miasto. Potop szwedzki przyczynił się jeszcze bardziej do tego upadku. Szwedzi w 1655 roku zniszczyli i ograbili zamek. Już po pierwszym rozbiorze Polski tereny tutejsze przeszły pod panowanie Austrii. Cesarz Józef II ogłosił kasatę zakonu karmelitów, a klasztor został zamieniony na więzienie. Zresztą więzieniem jest po dzień dzisiejszy.

Kolejne wielkie straty miasto poniosło w roku 1863 kiedy wielki pożar zniszczył większość tutejszych drewnianych domów.

W 1934 roku Nowy Wiśnicz utracił prawa miejskie, które przywrócone zostały 60 lat później. W czasie okupacji hitlerowskiej wymordowano ogromną część ludności, w tym prawie wszystkich Żydów.

Miasto chętnie było odwiedzały ważne osobistości. Na zamek przyjeżdżali polscy królowie, a w późniejszych czasach bywali w Nowym Wiśniczu słynni polscy artyści na czele z Janem Matejką. Urodził się tu także Juliusz Kossak. Pamiątki po Matejce są udostępniane do oglądania w muzeum Dworku Koryznówka. Do dziś jest to miasto artystów, a w mieście od 1947 roku istnieje szkoła plastyczna

Turystyczne Atrakcje Nowego Wiśnicza

Nowy Wiśnicz jest mało znany w porównaniu z innymi miastami, jak choćby na przykład z Kazimierzem Dolnym. A szkoda bo naprawdę jest tu co zwiedzać. A więc na przykład wspomniane wyżej zamek, ratusz, barokowy kościół Najświętszej Maryi Panny, dworek Koryznówka. Dawny klasztor można oglądać tylko od zewnątrz ze względu na istniejący tu do dziś zakład karny. Jest sporo zabytkowych domów mieszkalnych i zachowany dawny układ urbanistyczny.

Walory przyrodnicze

Miasto jest pięknie położone na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego. W najbliższej okolicy znajduje się kilka rezerwatów. Między innymi siedmiometrowy kamień – grzyb i rezerwat Kamienie Brodzińskiego.

Foto: własne

3 thoughts on “Atrakcje Nowego Wiśnicza

Dodaj komentarz