Zabytkowy kościół w Otmuchowie

Zabytkowy kościół w Otmuchowie

Kiedy wejdziecie do kościoła św Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie zapewne od razu dostrzeżecie typowe dla baroku bogactwo wyposażenia. Zresztą na zewnątrz fasada świątyni także jest barokowa. I bardzo piękna.

Zabytkowy kościół w Otmuchowie – historia od średniowiecza

Obecny zabytkowy kościół w Otmuchowie powstał w latach dziewięćdziesiątych siedemnastego wieku. Jednakże wcześniej na tym miejscu stała świątynia średniowieczna wspominana w dokumentach już w roku 1235. Na skutek wojen husyckich została ona zniszczona. Odbudowany w 1466 roku i rozebrany ponad dwa wieki później zabytek nie dorwał do naszych czasów.

Kościół barokowy wybudowany w wieku siedemnastym

Architektem nowego kościoła, którego budowa trwała w latach 1690 – 1693 był Johann Peter Tobler. Wspaniałą polichromię z wizerunkami Matki Bożej i świętych stworzył Karol Dankwart, ten sam, który pracował też przy upiększaniu bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Natomiast ołtarz główny to dzieło Johanna Weinmanna poświęcone w 1701 roku. Musimy jeszcze wspomnieć sztukaterie Albertiego, Mutino i Simonettiego.

Zabytkowy kościół w Otmuchowie – architektura i wnętrze

Kościół w Otmuchowie to świątynia jednonawowa z transeptem i dwoma rzędami kaplic bocznych. Z emporami. Empory są to balkony dla wiernych. Sklepienie zabytku jest kolebkowe.

Na zewnątrz charakterystyczne są dwie wysokie smukłe wieże pomiędzy którymi znajduje się portal główny zaprojektowany przez W. Lederera z 1693, a także sześć posągów umieszczonych piętrowo w niszach. Na samy szczycie widnieje postać patrona parafii czyli świętego Mikołaja.

Ten sam święty Mikołaj błogosławiący rozbitków widnieje na obrazie w ołtarzu głównym. Obraz ten namalował artysta niemiecki Michael Willmann w 1696 roku. Wtedy też powstała ambona z balustradą i płaskorzeźbami ewangelistów. Na jej zwieńczeniu widnieją figury Chrystusa i czterech ojców kościoła (papież Grzegorz Wielki, św. Hieronim, św. Augustyn i św. biskup Ambroży.

Opis wyposażenia byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli cennych stall i ław bogato i pięknie rzeźbionych, dzięki którym wnętrze kościoła jest jeszcze ciekawsze.

Cennym zabytkiem jest również tabernakulum z roku 1800. Wspomniany wyżej Michael Willmann stworzył też obraz „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. Znajdziecie go w jednym z ołtarzy bocznych.

Co jeszcze warto wiedzieć o kościele w Otmuchowie?

W roku 2017 rozpoczęła się generalna renowacja kościoła, dlatego wygląda on jeszcze piękniej niż kilka lat temu. Co roku w ramach urządzanej przez miasto imprezy „Lato Kwiatów” odbywają się tutaj koncerty pod nazwą „Muzyczne Kwiaty Niebios”.

W pobliżu kościoła stoi zamek. Jest on wprawdzie zamieniony na hotel, ale można wejść na jego wieżę.

2 thoughts on “Zabytkowy kościół w Otmuchowie

Dodaj komentarz