Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry – co warto wiedzieć o tym mieście?

Tarnowskie Góry należą z pewnością do najciekawszych turystycznie miast Górnego Śląska. Tutejsze atrakcje jako pierwsze w tym regionie dostały się na prestiżową listę dziedzictwa kultury UNESCO. Miasto leży na północnych krańcach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Sąsiaduje między innymi z Bytomiem. Stałych mieszkańców żyje tu ponad 60 tysięcy na powierzchni około 80 kilometrów kwadratowych, natomiast prawa miejskie nadane zostały w roku 1526.

Ani Tarnów, ani góry – więc skąd ta nazwa?

Do Tarnowa jest stąd ponad 170 kilometrów, a więc z Tarnowskimi Górami nie ma raczej nic wspólnego. Najbliższych gór gołym okiem też nie widać. Ciekawostką więc dla wielu ludzi jest pochodzenie nazwy. Dlatego tłumaczymy, że wyraz „Tarnowskie” pochodzi od nazwy wsi Stare Tarnowice – obecnie dzielnica miasta. Od Tarnowic bowiem zaczęła się miejscowość rozwijać. Natomiast słowem „gory” (góry) nazywano kiedyś kopalnie – stąd wyrazy „górnik” i „górnictwo”. Czyli Tarnowskie Góry były to początkowo po prostu zakłady wydobywcze w pobliżu wsi Tarnowice.

Krótka historia Tarnowskich Gór

Jak pisaliśmy wyżej rozwój miejscowości zaczął się od odkrycia w okolicy złóż kruszców srebra pod koniec XV stulecia. Wkrótce potem pojawiły się pierwsze, wówczas prymitywne zakłady wydobywcze. Za przyczyną księcia Jana II Dobrego oraz margrabiego Jerzego von Ansbacha zakłady te już od 1526 roku cieszyły się coraz większym powodzeniem i wsparciem urzędników i władz. Powstało miasto, a razem z nim rozwijały się także rzemiosło i handel.

W połowie XVI stulecia Tarnowskie Góry zostały przejęte przez ród Hohenzollernów. Zaczęła dominować religia protestancka. Sto lat później na tle waśni religijnych w mieście podobnie jak w wielu innych miejscach w Europie wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618 – 48),  wraz z nią nastąpił upadek rosnącej do tej pory świetności.

W roku 1676 zdarzyła się epidemia, która ustąpiła po pielgrzymce tarnogórzan do sanktuarium w pobliskich Piekarach Śląskich. Na pamiątkę tamtych wydarzeń mieszkańcy miasta co roku do tego miejsca kultu Bożego pielgrzymują. Natomiast w roku 1742 zaczęły się tutaj rządy pruskie. Do Polski Tarnowskie Góry zostały włączone w roku 1922.

Tarnowskie Góry – Co warto tu zobaczyć?

Najsłynniejszymi atrakcjami Tarnowskich Gór są Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz  Sztolnia Czarnego Pstrąga wpisane na listę UNESCO. Sztolnia znajduje się na terenie parku w Reptach, który jest wart dłuższego spaceru.

Prócz tego musimy wymienić koniecznie piękny Rynek i odchodzące od Rynku uliczki z wieloma cennymi zabytkowymi kamienicami. Spośród tychże kamienic na szczególną uwagę zasługuje Dom Cochelera z najstarszą w mieście dziewiętnastowieczną apteką „Pod Aniołem”. Warto wspomnieć również Dom Sedlaczka, a w nim najsłynniejszą tarnogórską restaurację oraz Muzeum Miejskie. Jeden z zabytkowych budynków w śródmieściu nazywany jest Domem Goethego na pamiątkę pobytu tutaj słynnego pisarza. Są też w Tarnowskich Górach liczne wspaniałe kościoły. Ten stojący w Rynku ewangelicki nosi tytuł Zbawiciela. Także przy Rynku znajdziecie okazały Ratusz.

Poza Centrum miasta polecamy uwadze zamek w Starych Tarnowicach, pałac w Rybnej, pałac na Karłuszowcu.

Foto: własne

Dodaj komentarz