Sanktuarium w Velehradzie

Sanktuarium w Velehradzie

Sanktuarium w Velehradzie – Morawskie Betlejem

Santuarium w Velehradzie jest bez wątpienia najważniejszym miejscem kultu religijnego na Morawach i jednym z najważniejszych dla całej Europy wschodniej. Tu w IX wieku prowadzili swoją działalność misyjną święci bracia Cyryl i Metody, dzięki którym chrześcijaństwo dotarło także na tereny obecnej Polski. W 1990 i 1995 roku odwiedził to miejsce Jan Paweł II.  Jest to także jedno z czterech sanktuariów w których święty papież podarował złotą różę (obok Lourdes, Guadalupe i Kalwarii Zebrzydowskiej). Co ciekawe celem przybywających tu pielgrzymek nie jest kult ważnego obrazu ani figury (jak na przykład na Jasnej Górze), ale samo miejsce nazywane Morawskim Betlejem. Bowiem tu rodziły się początki chrześcijańskiej wiary, ale też pisma i kultury Słowian.

Trudna historia sanktuarium w Velehradzie

W końcu XII wieku w Velehradzie rozpoczęli swoją działalność cystersi, którzy wybudowali romańsko – gotycką świątynię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Niestety podczas najazdu husytów w 1421 roku kościół i klasztor spłonęły i przez półtora wieku nie było środków na ich odbudowanie. Kiedy już kościół powstał na nowo nastąpiły kolejne pożary, które ponownie spowodowały zniszczenia.

Obecna bazylika powstała na początku XVIII wieku. Niestety nie cieszyła się długo przybywającymi tu pątnikami. W 1784 roku cesarz Józef II dokonał kasacji klasztoru i zakazał odbywania pielgrzymek do świętych miejsc. Velehradzki kościół na ponad 100 lat stał się zwykłą świątynią parafialną. Dopiero pod koniec XIX stulecia do Velehradu powrócili zakonnicy, tym razem jezuici, którzy prowadzą w tym miejscu działalność duszpasterską. Natomiast po raz kolejny kult religijny brutalnie został przerwany w całych Czechach na pół wieku podczas panującego w kraju komunizmu.

Architektura i wystrój

Kościół ma imponujące dwie wieże, długą przepiękną nawę główną z zachwycającymi freskami, bogato dekorowaną rzeźbami i obrazami. Jeden z tych obrazów jest dziełem Jana Matejki. Warto zwrócić uwagę na cenną ambonę wykonaną w warsztacie Baltazara Fontany. Natomiast w prezbiterium zobaczycie dziewiętnastowieczny neoromański ołtarz z białego marmuru. Na chórze ozdobą są wspaniałe organy, a za nimi piękny duży witraż.

Wokół nawy głównej znajduje się wianek 14 kaplic. Prócz tego z boku prezbiterium jest wejście do osobnej kaplicy Matki Jedności Chrześcijańskiej.

Inne morawskie sanktuaria

Polecamy jeszcze wiele innych pięknych sanktuariów na Morawach. Warto odwiedzić także Svaty Hostyn i Svaty Kopecek koło Ołomuńca. A w Ołomuńcu jeszcze kaplicę świętego Jana Sarkandra – sanktuarium, miejsce jego męczeństwa.

Foto: własne

3 thoughts on “Sanktuarium w Velehradzie – Czechy

Dodaj komentarz