cerkiew i klasztor w Supraślu

cerkiew i klasztor w Supraślu

Cerkiew i klasztor prawosławny w Supraślu – warto zobaczyć

Cerkiew i klasztor prawosławny w Supraślu należą do najbardziej znanych miejsc na mapie turystycznej Podlasia. Dokładna nazwa klasztoru brzmi: Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, Ławra Supraska. W Polsce istnieje tylko po kilka męskich i żeńskich klasztorów prawosławnych. Ten w Supraślu jest jednym z nich. Na początku szesnastego wieku mnisi przybyli tu z Gródka.

Konflikty religijne i spory do kogo ma to należeć

Konflikty religijne nie ominęły Supraśla i jego mieszkańców.  W 1596 roku na mocy podpisanej Unii Brzeskiej część wyznawców prawosławia na ziemiach polskich  uznało władzę papieża, przy zachowaniu prawosławnych obrzędów liturgicznych.  Jednakże tutejsi mnisi nie zgodzili się na przyjęcie warunków unii.   Po trwającym około 30 lat konflikcie, w który włączył się nawet król Zygmunt III Waza supraski klasztor przeszedł w ręce bazylianów. Prowadzili oni w tym miejscu między innymi intensywną działalność wydawniczą. W czasie zaborów monaster dostał się we władanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Natomiast w okresie międzywojennym sprowadzili się tu salezjanie. To ponownie stało się przyczyną niezgody – tym razem między katolikami i wyznawcami prawosławia.

W 1944 roku hitlerowcy wysadzili cerkiew w powietrze, a po wojnie aż do lat 80 – tych ubiegłego wieku w pomieszczeniach klasztornych znajdowała się szkoła rolnicza. Dopiero pod koniec  dwudziestego wieku nastąpił zwrot majątku klasztornego mnichom. Niestety znów jeszcze do lat 90 – tych ubiegłego wieku trwał ponownie spór o to czy właścicielami klasztoru mają być bazylianie czy prawosławni.  Obecnie wszystkie zabudowania należą do parafii prawosławnej.

Odbudowana obronna cerkiew Zwiastowania Pańskiego łączy w sobie elementy stylu bizantyjskiego i gotyckiego.  Charakterystycznym elementem są cztery okrągłe wieże w narożnikach. Z założenia miała pełnić funkcje nie tylko sakralne, ale też obronne. Projekt rekonstrukcji wykonali architekci M. Kuźmienko i M. Bałasz. Rekonstrukcja fresków rozpoczęła się natomiast dopiero w roku 2015.

Na terenie klasztoru warto zwiedzić Muzeum Ikon, jedno z najbardziej znanych w naszym kraju.

Co w okolicy?

Jeśli będziecie w Supraślu warto zobaczyć też piękny pałac. Niestety oryginalne wnętrza nie zachowały się, a w budynku obecnie znajduje się szkoła plastyczna. Nie jest więc udostępniony do zwiedzania. Natomiast we wsi Gabowe Grądy niedaleko Augustowa znajdziecie jedyną w Polsce Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców.

Foto: własne

 

6 thoughts on “Cerkiew i klasztor prawosławny w Supraślu

Dodaj komentarz