Rzeka Netta i dolina Rospudy

Rzeka Netta i dolina Rospudy

Rzeka Netta i Dolina Rospudy na Podlasiu

Rzeka Netta i Dolina Rospudy należą do popularnych i najciekawszych „wodnych” atrakcji okolic Augustowa. Warto więc się tam wybrać.

Nad Nettą – jedna rzeka, aż trzy nazwy

Ten prawy dopływ Biebrzy ma 102 km długości. Chociaż jest to jedna rzeka, podzielona została na trzy odcinki o różnej nazwie. Na początku nazywa się Rospuda (od Niskiego Jeziora do Rospudy Augustowskiej), potem Kanał Bystry (od jeziora Necko do jeziora Sajno), a następnie Netta. Jednocześnie na jedenastu kilometrach rzeka jest częścią Kanału  Augustowskiego, który umożliwił połączenie Wisły i Niemna.
Największą miejscowością nad Nettą jest Augustów. Wzdłuż rzeki w tym mieście ciągnie się deptak spacerowy, jest plac zabaw. Stoi też skocznia narciarska (nart wodnych). Natomiast najwięcej turystów przybywa do Augustowa nad Nettę w czasie zabawnej imprezy cyklicznej – konkursu pływania na „byle czym”.
Rzeką płyną w kierunku jezior spacerowo – wycieczkowe statki wożące w sezonie licznych turystów, oraz łódki, kajaki, żaglówki. Natomiast dzieci mają frajdę z dokarmiania licznie gromadzących się kaczek, czasem zdarzają się też łabędzie inne ptactwo nadwodne.

Dolina Rospudy

Jak było wspomniane wyżej Rospuda jest częścią rzeki Netty (w jej górnym biegu) przepływającej przez Suwalszczyznę w północno – wschodniej Polsce. Na jej drodze leży aż 9 jezior – Rospuda Filipowska, Jezioro Kamienne, Długie, Garbas, Głębokie, Sumowo, Bakałarzewskie, Okrągłe, Bolesty i Rospuda Augustowska.

Licząca ponad 25 tysięcy hektarów Dolina Rospudy znajduje się na terenie w Puszczy Augustowskiej. W 1991 roku utworzono tu obszar chronionego krajobrazu, który włączony został do sieci Natura 2000.

Miejsce to charakteryzuje się licznymi torfowiskami, zaroślami, szuwarami i bagiennymi lasami. Rośnie tu 20 gatunków storczyków. Natomiast spośród zwierząt występują rzadkie, objęte ochroną owady, ptaki (m.in. głuszce, orliki, derkacze). Ze ssaków warto wymienić bobry, wilki, wydry i kilka chronionych gatunków nietoperzy.

Także na terenie Doliny Rospudy znajduje się jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego.

W latach 2008 – 2009 przetoczyła się przez Polskę dyskusja w związku z planowaną budową drogi (obwodnicy Augustowa), która częściowo miała przecinać istniejący rezerwat. Ostatecznie jednak pod naciskiem ekologów z zamiarów tych zrezygnowano.

Foto & video: własne

5 thoughts on “Rzeka Netta i Dolina Rospudy

Dodaj komentarz