muzeum-archeologiczne-w-biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie na trasie Szlaku Piastowskiego

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie należy do najbardziej znanych w skali całego kraju. Przewodniki używają też nazwy Rezerwat archeologiczny. Atrakcja, która zajmuje powierzchnię 23 hektary leży na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie żnińskim. Ten region Polski nazywa się Pałuki. Prowadzi tędy jedna z najsłynniejszych w Polsce tras turystycznych – Szlak Piastowski, warto więc się tu wybrać.

Trochę historii

Początek popularności tego miejsca sięga roku 1933. Prace melioracyjne, które były wtedy prowadzone w okolicy przyczyniły się do obniżenia poziomu tutejszego jeziora. Dzięki temu coś dziwnego pojawiło się ponad wodą. Nikt nie wiedział wtedy co to jest, a były to  fragmenty dawnej osady.  Ludzie z okolicy zabierali do domów przeróżne znalezione sprzęty. Robili tak ponieważ nie znali ich wielkiej wartości archeologicznej.

Nauczyciel miejscowej szkoły Walenty Szwajcer, który zainteresował się tym przypadkiem powiadomił archeologów z Poznania.  Naukowcy zaczęli prowadzić badania w 1934 roku. Józef Kostrzewski znany wówczas specjalista w tej dziedzinie przewodniczył wtedy ekipie. II wojna światowa uniemożliwiła kontynuowanie prac, ale  niemieccy badacze prowadzili przez pewien czas badania. Oni chcieli udowodnić germańskie pochodzenie ludzi tej ziemi. Ponieważ nie osiągnęli zamierzonego celu zakopali wszystko z powrotem. Polscy naukowcy powrócili natomiast w roku 1946. Na ich czele stał Zdzisław Rajewski.  Prace wykopaliskowe kontynuowali do roku 1974. Odkrycia były bardzo cenne i dlatego niektórzy porównują ich wartość do włoskich Pompejów.

Co można zobaczyć w Biskupinie?

Najstarsze znalezione tu ślady człowieka pochodziły sprzed ponad stu wieków. W pawilonie muzealnym znajdują się pamiątki związane z historią osadnictwa na tych terenach.

Największe zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudza osada kultury łużyckiej sprzed około 2500 lat, która została wybudowana na wyspie (obecnie półwysep). Liczyła ona nieco ponad 100 domów, które ustawiono w 13 równych rzędach. W każdej chacie była izba dla ludzi i przedsionek dla zwierząt. Mieszkańcy nie mieli okien, a więc w ich pomieszczeniach panował półmrok. Pomiędzy zabudowaniami ciągnęły się drewniane ulice. Prawdopodobnie mieszkało tu około 1000 ludzi. Wewnątrz każdego domu możemy zobaczyć zrekonstruowane dawne sprzęty.

Wszystko otaczał drewniany wał długi na 460 metrów i wysoki do 6 metrów. Glina wyłożona na ten wał chroniła przed pożarem. Był jeszcze falochron zbudowany z około 4000 drzew. Ten wał i brama, która pełniła role punktu obserwacyjnego należą do najbardziej znanych i najczęściej fotografowanych tutaj obiektów.

Na terenie osady oglądać można nie tylko domy.  Są też poletka, dzięki którym poznamy jak uprawiało się kiedyś zboże: pszenicę, proso, jęczmień i wiele innych. Są też miejsca, gdzie turyści obserwują jak w dawnych czasach wyglądała hodowla zwierząt. Na przykład konika polskiego.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie organizuje cyklicznie różne wielkie imprezy i festyny podczas których podpatrzymy pracę dawnych rzemieślników. Nauczymy się może lepić naczynia gliniane, wyplatać koszyki, strugać fujarkę i mnóstwo innych atrakcji.

Zwiedzając miejsca historyczne warto poznać też na przykład Ostrów Lednicki – kolebkę polskiej państwowości.

Foto: Monika Gontarz

3 thoughts on “Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Dodaj komentarz