Miasto Pasłęk

Miasto Pasłęk

Miasto Pasłęk to dokładniej niewielkie miasteczko leżące na w województwie mazurskim, ale historycznie nie na Mazurach tylko na Pojezierzu Iławskim. Dokładniej w powiecie elbląskim. Historycznie te okolice  nazywały się Prusami Górnymi. Stałych mieszkańców jest nieco ponad 12 tysięcy.

Miasto Pasłęk – krótka historia

Z nakazu krzyżackiego mistrza Meinhardta z Kwefurtu prawa miejskie nadano Pasłękowi (wcześniej nazwa Pazluch lub Pazluk) pod koniec trzynastego stulecia. W wiekach wcześniejszych istniał tu staropruski gród plemienia Pogezanów. Ciekawostką może być fakt, że dawnymi mieszkańcami grodu byli Holendrzy. Z tego powodu przez pewien czas miasto nazywało się Hollandt. W piętnastym wieku po bitwie pod Grunwaldem miasto Pasłęk przechodziło na przemian we władanie Polaków i Krzyżaków. Później były tu jeszcze Prusy Książęce i Niemcy. W czasie potopu okolicą rządzili Szwedzi, w osiemnastym wieku Rosjanie, w czasie wojen napoleońskich Francuzi, później znów Prusy i Niemcy. Do Polski ziemie te włączone zostały dopiero w roku 1945.

Zamek krzyżacki w Pasłęku

Podobnie jak wiele innych tego typu budowli w województwie warmińsko – mazurskim zamek wznieśli Krzyżacy w XIV wieku. Według przekazów historycznych wcześniej od X wieku stał tu pruski gród obronny. Zamek stoi na wzgórzu, a od miasta oddzielony był fosą. W pierwotnej wersji miał jedno skrzydło i dwie wieże. Rozbudowa czyli dostawienie drugiego skrzydła nastąpiło po roku 1454, kiedy z Elbląga do Pasłęka przeniósł się zakonny komtur.

W 1521 roku na skutek powstania mieszczan przeciw zakonowi Krzyżacy zostali wygnani z miasta. Wówczas część zamku uległa zniszczeniu. Kolejne zniszczenia nastąpiły około 20 lat później, kiedy w mieście wybuchł wielki pożar.

Odbudowa nastąpiła jeszcze w tym samym wieku. Powstały jeszcze dodatkowe dwa skrzydła, a  wieże otrzymały okrągły kształt. Umocnienia obronne pozwoliły sprostać atakom szwedzkim w czasie potopu. W następnych wiekach mieściły się tu koszary, magazyny, więzienie i sąd.

Wielkich zniszczeń dokonała w czasie II wojny światowej Armia Czerwona, która ten zamek (podobnie jak wiele innych poniemieckich zabytków) celowo podpaliła.

Obecnie po odbudowie znajdują się tu instytucje administracyjno – kulturalne. Nie ma w zamku muzeum ale możecie zobaczyć tu Izbę Historyczną.

Z zamkiem w Pasłęku związane są legendy o licznych podziemnych tunelach (naukowcy odnaleźli jeden, który prowadzi do kościoła św. Bartłomieja). Podobno też tutaj znajduje się ukryta słynna bursztynowa komnata.

Inne zabytki i atrakcje Pasłęka.

W mieście jest dużo innych ciekawych zabytków. Przede wszystkim w kościele św. Bartłomieja (gotyckim) zobaczycie imponujące, cenne barokowe organy największe w północnej Polsce. Jeśli będziecie w Rynku spójrzcie też na ratusz i dawne kamienice.

W średniowieczu miasto Pasłęk otaczał mur podobnie jak wiele innych miast. Mur ten jest najdłuższym zachowanym do dziś na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Zachowany fragment ma około 1200 metrów długości i 8 metrów wysokości.

Do wnętrza grodu prowadziły trzy bramy wjazdowe, z których do dzisiaj pozostały dwie – Kamienna zwana Wysoką i Młyńska stojąca na uboczu. Trzecia – Garncarska już nie istnieje. Wszystkie powstały na początku czternastego stulecia.

Rodzinom z dziećmi polecamy duży plac zabaw nazwany parkiem rekreacyjno – edukacyjnym. Sporo jest tu nie tylko stałych mieszkańców ale też turystów. Dobrym miejscem do rekreacji w Pasłęku jest także Par ekologiczny z kąpieliskiem.

Atrakcje w pobliżu Pasłęka

Jeśli zwiedzicie już całe miasto Pasłęk możecie wybrać się też na wycieczkę w inne miejsca okolicy. Na przyład we wsi Marianka warty zobaczenia jest kościół św. Piotra i Pawła. Zachowały się w nim cenne freski sprzed 500 lat, a także barokowe bogate wyposażenie. Będąc w pobliżu możecie też zdecydować się na rejs po Kanale Elbląskim czyli jedną z największych atrakcji województwie warmińsko – mazurskim.

Bardzo ciekawe miejsca w okolicy to oczywiście także większe miasta takie jak Elbląg i Frombork, do odwiedzenia których jak najbardziej zachęcamy.

Foto: własne

6 thoughts on “Miasto Pasłęk i zamek w Pasłęku

Dodaj komentarz