Kościół św Piotra i Pawła w Krakowie

Kościół św Piotra i Pawła w Krakowie

Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie jest jednym z najczęściej odwiedzanych w tym mieście. Co ciekawe parafia tutejsza nazywa się inaczej, a mianowicie Wszystkich Świętych. Fundatorem świątyni był król Zygmunt III Waza. Natomiast pierwszymi gospodarzami ojcowie jezuici.

Kościół św Piotra i Pawła w Krakowie przy Grodzkiej

Kościół św Piotra i Pawła w Krakowie stoi przy tak zwanej Drodze Królewskiej czyli najbardziej uczęszczanej trasie turystycznej dawnej polskiej stolicy. Między Rynkiem Głównym, a zamkiem na Wawelu. Bezpośrednio przy romańskim kościele p.w. św. Andrzeja.

Pierwsza barokowa świątynia w Krakowie

Kościół św Piotra i Pawła jest to pierwsza budowla architektury barokowej w Krakowie. Kamień węgielny położony został w roku 1597. Natomiast już w 1608 roku w świątyni odbywały się tu nabożeństwa. Uroczysta konsekracja miała miejsce 8 lipca 1635 roku.

Nad portalem przy wejściu możecie zobaczyć zarówno herb fundatora króla Zygmunta III Wazy z orderem Złotego Runa, jak też godło jezuitów.

Jako autorzy dzieła wymieniani są architekci i wykonawcy Giovanni de Rossis, Giuseppe Brizio, Giovanni Maria Bernardoni. Twórcą kopuły, fasady i wystroju wnętrza był Giovanni Trevano.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku, Komisja Edukacji Narodowej przekazała kościół Uniwersytetowi Krakowskiemu. Przez pewien czas posługiwali w nim także cystersi, a nawet duchowni prawosławni, kiedy w latach 1909 – 1815 urządzono wewnątrz cerkiew.

Pod koniec XIX stulecia jako wikary pracował tu święty Józef Bilczewski.

Architektura świątyni Piotra i Pawła

Kościół śś Piotra i Pawła w Krakowie jest duży, chociaż z dość krótkim prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Stoi na planie krzyża łacińskiego. Wokół jedynej nawy głównej są liczne kaplice boczne. Między innymi kaplica Męki Pańskiej, Matki Boskiej Loretańskiej, Wieczerzy Pańskiej i Trójcy Świętej. Natomiast nad transeptem wznosi się piękna kopuła.

Od strony ulicy uwagę przyciąga okazała dwukondygnacyjna fasada, wzorowana na kościołach Santa Susana i Il Gesu w Rzymie znanych w historii sztuki. W niszach tejże fasady zobaczycie posągi świętych jezuickich. Wśród nich św. Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego i Stanisława Kostki.

Ogrodzenie placu kościelnego również zdobią posągi apostołów. Niestety oryginalne osiemnastowieczne wykonane przez Dawida Heela nie zachowały się, dlatego zostały wykonane ich kopie z wapienia pińczowskiego.

Wnętrze kościoła

W kościele wspaniałą ozdobą są liczne stiuki. Warto też spojrzeć na cenny osiemnastowieczny ołtarz główny z 1735 roku powstały według projektu Kacpra Bażanki. Autorem stojących na nim rzeźb był Antoni Frączkiewicz, a twórcą obrazu z 1812 roku Józef Brodowski. Obraz ten przedstawia wręczenie kluczy świętemu Piotrowi.

Opisując wyposażenie wnętrza wspomnimy też godną uwagi chrzcielnicę z 1528 roku i wczesnobarokową ambonę. Cenny jest również obraz Wszystkich Świętych pędzla Szymona Czechowicza z 1763 roku i posąg Piotra Skargi z 1869 roku dzieło Oskara Sosnowskiego.

Podobnie jak w wielu innych zabytkowych świątyniach w kościele św Piotra i Pawła możecie też znaleźć nagrobki i epitafia. Wśród nich nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego z XVII wieku.

Wahadło Faucalta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła

Jedną z większych ciekawostek kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie jest najdłuższe w Polsce wahadło Faucalta (46 i pół metra), dzięki któremu można dowieść faktu, że ziemia kręci się wokół własnej osi. W każdy czwartek odbywają się pokazy z jego wykorzystaniem.

Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie – Krypta

W podziemiach kościoła czyli tak zwanej krypcie znajdują się też groby – między innymi księdza Piotra Skargi, Sławomira Mrożka, biskupa Tadeusza Pieronka. Warto wiedzieć, że od 2010 roku powstaje tu Panteon Narodowy.

Kościół świętych Piotra i Pawła – zwiedzanie i odpust

Kościół jest cały dzień otwarty (pomiędzy Mszami porannymi i wieczornymi). Nie trzeba kupować biletów, aby wejść do środka. Trzeba jedna pamiętać, że podobnie jak w innych świątyniach nie wolno zwiedzać i robić zdjęć w czasie nabożeństwa.

Odpust ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła przypada na dzień 29 czerwca.

Co w pobliżu?

Całe Krakowskie Stare Miasto jest jednym wielkim zabytkiem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Natomiast najbliżej opisywanej tutaj świątyni stoi kościół św. Andrzeja.

Foto: własne

Dodaj komentarz