Kościół św Marii Magdaleny w Cieszynie

Kościół św Marii Magdaleny w Cieszynie

Kościół św Marii Magdaleny w Cieszynie- fara miasta

Kościół św Marii Magdaleny w Cieszynie stoi bardzo blisko Rynku. Jego początki sięgają trzynastego wieku, a budowla miała wtedy cechy stylu romańskiego. Kiedy spojrzycie jednak na ten zabytek dzisiaj to zauważycie, że romańskie ślady trudno tutaj dostrzec. Z biegiem czasu bowiem pojawiały się elementy gotyckie, a także barokowo – klasycystyczne, które obecnie tu dominują.

Krótka historia świątyni Marii Magdaleny w Cieszynie

Jako fundatorkę podaje się Eufemię – żonę księcia opolsko – raciborskiego Władysława. Pierwszymi duszpasterzami miejsca byli dominikanie. Ich działalność na kilkadziesiąt lat przerwała reformacja, podczas której cały obiekt dostał się pod władanie protestantów (1540 – 1611). Natomiast w 1784 wokół kościoła powstała parafia obejmująca nie tylko część miasta, ale również kilka okolicznych wsi. Co ciekawe do roku 1789 rolę fary nosiła inna świątynia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Niestety spłonęła ona w wielkim pożarze. Po tych wydarzeniach dominikanie na zawsze opuścili Cieszyn.

Architektura i wystrój

Jak pisaliśmy wyżej obecnie dominującym stylem w architekturze świątyni jest połączenie elementów barokowych i klasycystycznych. Jako głównego projektanta wymienia się Karla Jacobiego von Eckholm. Wewnątrz zabytku znajdują się szczątki wszystkich Piastów cieszyńskich i niektórych przedstawicieli tutejszej szlachty. Niestety z dawnych nagrobków do dzisiaj zachował się tylko jeden.

Wystrój typowy dla baroku upiększają między innymi wspaniała ambona, a także chrzcielnica i ołtarze boczne wykonane przez Jana Józefa Schuberta z Opawy. Natomiast ołtarz główny to dzieło Andreasa Kaspra Schweigla z Brna. Obraz w tymże ołtarzu przedstawiający świętą Marię Magdalenę obmywającą nogi Jezusa powstał w Wenecji w roku 1858.

Zwróćcie także uwagę na wizerunek Maryi z Dzieciątkiem.  Powstał on w siedemnastym wieku, lecz w tym miejscu znajduje się od niedawna. Dokładniej od roku 1997. Nazywany jest Matką Bożą Cieszyńską i uznawany jako lokalne sanktuarium.

Co w pobliżu?

W Cieszynie jest jeszcze także kilka innych wartych zauważenia kościołów. Najsłynniejszy z nich to romańska rotunda na Wzgórzu Zamkowym. Polecamy też spacer na Rynek albo do Studni Trzech Braci. Można również w mieście zobaczyć Wenecję Cieszyńską i aż dwa muzea poświęcone ziemi cieszyńskiej. Jedno w Polsce, a drugie tuż za granicą u Czechów. My na naszej stronie opisujemy Muzeum Ziemi Cieszyńskiej jakie znaleźliśmy u czeskich sąsiadów.

Foto: własne

Dodaj komentarz