Kościół św Antoniego w Poznaniu

Kościół św Antoniego w Poznaniu

Kościół św Antoniego w Poznaniu na stoku Góry Przemysła

Informacja, którą podaliśmy w powyższym podtytule czyli kościół św Antoniego w Poznaniu na Górze Przemysła nie jest przypadkowa. Przygotowując się bowiem do napisania tego tekstu zauważyliśmy, że w mieście są co najmniej dwie świątynie o tej nazwie. Więc dla doprecyzowania dodamy jeszcze, że chodzi o zabytek stojący niemal po sąsiedzku obok Zamku Królewskiego. Bardzo blisko jest stąd też do głównego gmachu Muzeum Narodowego, do Rynku i wielu innych atrakcji, które na pewno będziecie zwiedzać, zwłaszcza jeśli przyjedziecie tu pierwszy raz. Miejscem opiekują się franciszkanie konwentualni. Wyróżniają się oni między innymi czarnymi habitami.

Krótka historia kościoła franciszkanów

Budowa trwała bardzo długo. Rozpoczęła się w roku 1674, a skończyła dopiero w 1757 (niektóre źródła podają 1728). Jedną z tego przyczyn były znaczne zniszczenia jakie zdarzyły się w 1704 roku w czasie oblężenia miasta przez wojska szwedzkie. Jako autor projektu wymieniany jest Jan Koński. W dziewiętnastym wieku na skutek zarządzenia władz pruskich musieli się z tutejszego klasztoru wyprowadzić franciszkanie, a kościół przekazano katolikom niemieckojęzycznym. Zakonnicy wrócili dopiero w roku 1921. Nie oszczędziły też zabytku zniszczenia II wojny światowej, kiedy runęła część sklepienia.

Kościół św Antoniego w Poznaniu – architektura i wystrój

Kościół jest trójnawowy barokowy z transeptem i dobudowanymi bocznymi kaplicami. Kaplice te są przykryte kopułami, nawa główna i prezbiterium sklepieniem kolebkowym, a nawy boczne sklepieniem krzyżowym. Wewnątrz zachwyca polichromia. Jest też wiele stiuków i jak to zwykle bywało w baroku mnóstwo innych dekoracji, od których można dostać „oczopląsu”. Spójrzcie miedzy innymi na stalle, ambonę, ołtarz główny. Wiele z tych dzieł wykonali bracia Adam i Antoni Swach. Jednym z cenniejszych tu elementów jest również mały obrazek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, nazywanej też Panią Poznania.

Na zewnątrz charakterystyczne są prowadzące do świątyni schody z końca dziewiętnastego wieku, a także dwie niezbyt wysokie wieże.

Inne piękne świątynie Poznania

Wszystkim miłośnikom architektury sakralnej polecamy też między innymi Katedrę św Piotra i Pawła, stojący blisko niej także na Ostrowie Tumskim kościół Najświętszej Maryi Panny oraz najpiękniejszy (naszym zdaniem) barokowy kościół farny.

Foto: własne

Dodaj komentarz