Kościół Najśw Maryi Panny w Poznaniu

Kościół Najśw Maryi Panny w Poznaniu

Kościół Najśw Maryi Panny w Poznaniu na Ostrowie Tumskim blisko archikatedry

Kościół Najśw Maryi Panny w Poznaniu stoi bardzo blisko archikatedry św. Piotra i Pawła. Jednakże w przeciwieństwie do niej jest bardzo mały. Na pierwszy rzut oka ma trochę „zaburzone” proporcje, które polegają na tym, że nawa jest bardzo krótka w porównaniu do wysokości ścian. Chociaż podobno według planów wspomniana nawa miała być nieco dłuższa. Gotycki zabytek stoi w miejscu dawnego pałacu z czasów piastowskich. Pod jego prezbiterium znajdują się resztki dawnej romańskiej kaplicy pałacowej.

Pierwszy udokumentowany kościół Najświętszej Maryi Panny stał w tym miejscu w trzynastym stuleciu. Jednakże obecne gotyckie kształty pojawiły się później w pierwszej połowie wieku następnego. Jako twórców uznaje się poznańskiego muratora Hanusza Prusa, Jana Lorka z Kościana i Mikołaja z Poznania z synem. Przez kilkaset lat do roku 1805 obiekt pełnił rolę kolegiaty. Mimo wielokrotnych remontów wkrótce potem świątynia znajdowała się w coraz gorszym stanie technicznym i  groziła jej rozbiórka. Na szczęście dzięki gruntownej restauracji z lat 1859 – 1862 udało się zabytek uratować.

I tak zamknięto ten kościół

Kolejne problemy pojawiły się w czasie II wojny światowej i krótko po niej. Wewnątrz zamiast miejsca na nabożeństwa budynek stał się magazynem muzealiów. Ponowna rekonstrukcja rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zajął się tym między innymi Wacław Taranczewski, którego dziełem są witraże i polichromia. Mimo dokonywanych niemal nieustannie jakichś remontów w roku 1988 kościół został jeszcze raz zamknięty. Kolejne otwarcie dla wiernych nastąpiło w roku 2001.

Co można tu zobaczyć?

Najciekawszym elementem świątyni jest ekspozycja palatium Mieszka i kaplicy Dobrawy. Cały budynek podobnie jak większość innych gotyckich świątyń powstał z nietynkowanej czerwonej cegły. Ozdobnym wyjątkiem są białe otynkowane blendy (jakby wstawki). Są one widoczne między innymi na sterczynach (małych wieżyczkach wystających ponad dach). Nie ma tu dużej wieży na którą można by wejść. Jest tylko niewielka sygnaturka. Kościół jest trójnawowy, halowy czyli wszystkie nawy mają tę samą wysokość.

Na zewnątrz stoi dziewiętnastowieczna kolumna Matki Bożej Niepokalanej.

Foto: własne

Dodaj komentarz