Kościół św Anny w Katowicach - Nikiszowcu

Kościół św Anny w Katowicach - Nikiszowcu

Kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu ciekawy zabytek miasta

Jedną z najciekawszych dzielnic miasta Katowice jest Nikiszowiec ze starym osiedlem robotniczych zabytkowych już dziś familoków. A jednym z najładniejszych architektonicznie obiektów jest opisywana tu świątynia parafialna. Budowę dużego neobarokowego kościoła na tym osiedlu rozpoczęto w roku 1914. Fundatorami byli parafianie, a także właściciele kopalni „Giesche”. Wielu robotników tej kopalni właśnie tu na tym osiedlu mieszało. Natomiast jego projekt był dziełem Emila i Georga Zillmannów – tych samych, którzy są autorami całej tutejszej zabudowy. W sposób naturalny więc kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu wkomponował się w krajobraz miejsca.

Architektura i wnętrze

Trójnawowa świątynia w Katowicach powstała na planie krzyża z transeptem. Zaraz po wejściu rzuca się w oczy bardzo duża przestrzeń wnętrza. Według projektantów powierzchnia kościoła wynosić ma 2500 metrów. Długość została zaplanowana na 65, a szerokość w transepcie 40 metrów. Jednorazowo może się tu pomieścić około 4000 wiernych. Ponad głowami wiernych wznosi się duża kopuła. Wokół prezbiterium zrobiono obejście dla procesji ofiarnej. Piękne jest neobarokowe wyposażenie, zwłaszcza ołtarz z wizerunkiem świętej Anny – patronki kościoła powstały w warsztacie monachijskiego artysty Jerzego Schreinera. W nawach bocznych znajdują się ołtarze Matki Boskiej i świętej Barbary. Uwagę przyciągają też chrzcielnica, ambona i droga krzyżowa. W oknach znajduje się 56 witraży wykonanych w Ratyzbonie przez pracownię Schneidera, a piękne organy powstały w Karniowie w Czechach. Ponieważ kościół ma także świetną akustykę często odbywają się tu koncerty organowe. Fundatorami budowy pierwotnie była po części kopalnia Giesche i parafia Janów.

Tocząca się wojna przerwała budowę na kilka lat. Wznoszenie kościoła ukończono dopiero w roku 1927, a więc już po przejęciu terenu przez państwo polskie. Wtedy też dopiero na wspomnianej wyżej kopule wzniesiona została wieża wysoka na 55 metrów. Po obu stronach fasady znajdują się jeszcze dwie inne wieże dużo niższe od tamtej. Poświęcenia dokonał biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki.

Co w pobliżu?

Niedaleko Nikiszowca znajduje się zabytkowe osiedle domków na Giszowcu. Warto je zobaczyć.

 

Foto: własne

4 thoughts on “Kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu

Dodaj komentarz