Kościół św Anny w Katowicach - Nikiszowcu

Kościół św Anny w Katowicach - Nikiszowcu

Jedną z najciekawszych dzielnic miasta Katowicach jest Nikiszowiec ze starym osiedlem robotniczych zabytkowych już dziś familoków. A jednym z najładniejszych architektonicznie obiektów jest opisywana tu świątynia parafialna.

Kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu ciekawy zabytek miasta

Kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu sięga historią roku 1914. Wtedy położono kamień węgielny i rozpoczęła się budowa.

Fundatorami byli parafianie, a także właściciele kopalni „Giesche”. Wielu robotników tej kopalni właśnie tu na tym osiedlu mieszkało. Natomiast projekt wykonali bracia Emila i Georga Zillmannów – ci sami, którzy są autorami całej tutejszej zabudowy. W sposób naturalny więc kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu wkomponował się w krajobraz miejsca.

Wybuch I wojny światowej przerwał prace budowlane na kilka lat. Przystąpiono ponownie do prac kilka lat po zakończeniu działań zbrojnych. Dopiero w 1921 roku powstały wieże, a dach pojawił się cztery lata później.

Najpierw w Niemczech później w Polsce

Budowę kościoła ukończono dopiero w roku 1927, a więc już po przejęciu terenu przez państwo polskie. W tym samym roku poświęcił go ksiądz biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki.

Tutejsza parafia to w znacznej części wspomniane wyżej osiedle familoków na Nikiszowcu.

Architektura kościoła św. Anny w Nikiszowcu

Trójnawowa świątynia w Katowicach powstała na planie krzyża z transeptem. Zaraz po wejściu rzuca się w oczy bardzo duża przestrzeń wnętrza. Według projektantów powierzchnia kościoła wynosić ma 2500 metrów. Długość została zaplanowana na 65, a szerokość w transepcie 40 metrów. Jednorazowo może się tu pomieścić około 4000 wiernych.

Ponad głowami wiernych wznosi się duża kopuła z namalowanymi postaciami świętych i błogosławionych. Wieża na kopule ma wysokość 55 metrów.

Wokół prezbiterium zrobiono obejście dla procesji ofiarnej.

Kościół św Anny w Nikiszowcu – wyposażenie wnętrza

Piękne jest neobarokowe wyposażenie, zwłaszcza ołtarz z wizerunkiem świętej Anny – patronki kościoła powstały w warsztacie monachijskiego artysty Jerzego Schreinera.

W nawach bocznych znajdują się ołtarze Matki Boskiej i świętej Barbary. Uwagę przyciągają też chrzcielnica, ambona i droga krzyżowa. W oknach znajduje się 56 witraży wykonanych w Ratyzbonie także przez pracownię Schneidera, a piękne organy powstały w Karniowie w Czechach.

Ponieważ neobarokowy kościół św. Anny ma także świetną akustykę często odbywają się tu koncerty organowe. Fundatorami budowy pierwotnie była po części kopalnia Giesche i parafia Janów.

Co w pobliżu?

Niedaleko Nikiszowca znajduje się zabytkowe osiedle domków na Giszowcu. Warto je zobaczyć. Jak macie czas warto zwiedzić całe Katowice, zwłaszcza jego centrum.

 

Foto: własne

5 thoughts on “Kościół św Anny w Katowicach – Nikiszowcu

Dodaj komentarz