kościół w Opolu na Górce

kościół w Opolu na Górce

Według źródeł zabytek pochodzi ze średniowiecza, chociaż jego kształty wcale nie przypominają stylu z tamtej epoki. Po prostu na przestrzeni czasu by wielokrotnie przebudowywany. Stoi przy placu Kopernika 12.

Kościół „Na Górce” w Opolu  – Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha

Nazwa „Kościół na Górce” w Opolu jest oczywiście nazwą zwyczajową. Naprawdę ta świątynia nosi imiona Matki Bożej Bolesnej i świętego Wojciecha.

Znajdziecie tu elementy z wielu różnych wieków i epok. A to dlatego,że raz po raz a to wojna, a to pożary, a to sekularyzacja przyczyniały się do faktu, że raz po raz coś runęło, coś się zniszczyło i trzeba było odbudowywać, przebudowywać…

Wyszła więc tutaj typowa mieszanka stylów – gotyckiego, barokowego i neoromańskiego.

Kościół „Na Górce” w Opolu – skąd imię św Wojciecha?

Pierwsze wzmianki o powstaniu parafii pochodzą z 1217 roku, którą założył biskup Tomasz I .

Imię świętego Wojciecha nie jest tu przypadkowe. Bowiem według legendy wybudowano go właśnie w tym miejscu gdzie biskup Wojciech głosił swoje kazania w XX stuleciu.

Jeszcze kilka faktów z historii kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św Wojciecha w Opolu

W trzynastym wieku przez krótki czas wokół kościoła istniała parafia, która w 1295 roku została przeniesiona do kościoła kolegiackiego św. Krzyża , natomiast opisywany tu kościół „Na Górce” przejęli najpierw dominikanie, a później w 1540 roku protestanci.

Ponowne powołanie parafii miało miejsce dopiero w roku 1938.

Od świątyni drewnianej do murowanej z cegły

Parafia należy do diecezji opolskiej. Pierwsza tutejsza budowla sakralna była drewniana. Gotycki kościół murowany zaczął powstawać w 1399 roku, a jego poświęcenie nastąpiło trzydzieści lat później. Zostało z niego bardzo niewiele.

To co widzimy dzisiaj w dużej części jest między innymi efektem barokowej osiemnastowiecznej przebudowy. Zauważycie to przede wszystkim we wnętrzu.

Wieża pochodzi z roku 1835, a ołtarz główny i stacje Drogi Krzyżowej z pierwszej połowy dwudziestego wieku.

W czasach sekularyzacji na początku XIX wieku (1810 -1820) kościół Matki Boskiej Bolesnej i św Wojciecha pełnił rolę magazynu. Urządzono tu także szpital. Na szczęście na krótko.

Kościół „Na Górce” w Opolu – architektura i wystrój?

Tzw Kościół „Na Górce” stoi na wzgórzu zwanym Wzgórzem Uniwersyteckim albo też Opolskim Akropolem (165 m.n.p.m.).

Do najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła należą czternastowieczny tryptyk zatytułowany „Niepokalana Matka”, siedemnastowieczny obraz ukazujący świętego Wojciecha głoszącego w tym miejscu kazanie i także osiemnastowieczny obraz Niepokalanego Poczęcia N.M.P. przywieziony ze Stanisławowa.

Warto zajrzeć do siedemnastowiecznej barokowej kaplicy częstochowskiej. Tutejszy obraz – kopia wizerunku jasnogórskiego została przywieziona z Brodów (diecezja lwowska). Może zauważycie też w kościele kopię obrazu Matki Bożej Piekarskiej.

Do świątyni prowadzą liczne schody. Natomiast obok kościoła znajduje się XVIII-wieczny budynek klasztoru, który w XIX w. został przeznaczony na szpital, a obecnie jest Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Co jeszcze warto zwiedzić w Opolu?

Po sąsiedzku opisanego tu zabytku znajduje się jedno z ciekawszych muzeów Opola.

W Opolu jest jeszcze wiele innych ciekawych miejsc do zwiedzania. Na czele z Rynkiem, amfiteatrem, ogrodem zoologicznym i skansenem. Spośród świątyń polecamy także między innymi tutejszą katedrę i kościół franciszkanów.

Dodaj komentarz