Katedra Podwyższenia Krzyża w Opolu

Katedra Podwyższenia Krzyża w Opolu

Katedra Podwyższenia Krzyża w Opolu – najwyższa budowla w mieście

Najbardziej charakterystycznym elementem tego kościoła są dwie wieże, z których każda wznosi się na wysokość 74 metry. Dlatego też Katedra Podwyższenia Krzyża w Opolu jest najwyższą budowlą w mieście. Zabytek jest piętnastowieczny, jednakże powstał w miejscu dwóch innych – jedenastowiecznego i trzynastowiecznego. Tradycja podaje, że ten pierwszy został ufundowany przez Bolesława Chrobrego już w roku 1005. Ale najstarsze pisane dokumenty na opracowywany tu temat pochodzą z roku 1223. Prawdopodobnie już wówczas świątynia pełniła rolę kolegiaty.

Niestety wielki pożar miasta jaki się zdarzył w roku 1415 pochłonął niemal wszystko. Co ciekawe ocalał relikwiarz z fragmentem (jak podają wierzenia) prawdziwego Krzyża Świętego. Odbudowa szła wolno, etapami i skończyła się dopiero w roku 1520. Wtedy kościół nabrał kształtów późnogotyckich (wcześniej był romański) Później też raz po raz zdarzały się pożary i uszkodzenia ale na szczęście już nie tak ogromne, chociaż nie obyło się bez remontów i przeróbek.

Po sekularyzacji z roku 1810 kościół przestał być kolegiatą ale w dalszym ciągu co pewien czas coś poprawiano, coś zmieniano lub ulepszano. Tak, że ani wnętrze ani kształt budowli na pewno nie są takie same jak kilkaset lat temu. Natomiast rolę katedry pełni od roku 1945 czyli od czasu ustanowienia diecezji opolskiej.

Architektura i wystrój opolskiej katedry

Ma kształt gotycki ale zwieńczone hełmami wieże uchodzą za neogotyckie ponieważ powstały znacznie później. Spadzisty dach pokryty jest miedzią. Świątynia jest duża. Długa ponad 60 metrów, szeroka 25 i pół metra, wysoka na 18 metrów. Główne drzwi są wykonane ze spiżu. Zauważycie na nich między innymi sceny z historii miasta, a także popularnych na Śląsku świętych.

Trójnawowe wnętrze zdobią liczne rzeźby i obrazy, z których na szczególne wyróżnienie zasługuje oryginalny wizerunek Matki Bożej Piekarskiej (obecnie nazywany Matką Bożą Opolską). Przybył tu na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku. Natomiast w najważniejszym sanktuarium Górnego Śląska czyli w Piekarach znajduje się jego kopia.

Warto zajrzeć do Kaplicy Piastowskiej. Znajdziecie tam nagrobek Jana Dobrego ostatniego z opolskiej linii Piastów. Spójrzcie na cenny późnogotycki tryptyk z 1519 roku. W kaplicy tej znajduje się również tablica pamiątkowa umieszczona dla uczczenia trzeciego powstania śląskiego, a także sporo innych patriotycznych pamiątek. Godne wspomnienia są jeszcze kaplica świętej Jadwigi i kaplica świętej Anny. Najstarszym zabytkiem katedry jest czternastowieczna gotycka chrzcielnica. Spośród pięciu tutejszych dzwonów wspomnimy Urbana – jednego z największych w województwie opolskim.

Inne zabytki sakralne w Opolu

W mieście jest sporo ładnych świątyń. My zwiedziliśmy także kościół franciszkanów i kościół „Na Górce”.

Foto: własne

 

Dodaj komentarz