Katedra św Wojciecha w Ełku

Katedra św Wojciecha w Ełku

Katedra św Wojciecha w Ełku – neogotycki zabytek

Katedra św Wojciecha w Ełku z pewnością nie należy do najstarszych zabytków w Polsce. Powstała bowiem na początku dwudziestego wieku w stylu neogotyckim. Ale i tak ma kilkadziesiąt lat więcej niż sama diecezja ełcka utworzona w roku 1992. A więc przez dość długi czas świątynia ta pełniła po prostu rolę zwykłego kościoła parafialnego. Budowa zaczęła się jeszcze w dziewiętnastym stuleciu (1894 rok), a zakończyła konsekracją w 1903. Konsekracji tej dokonał biskup Eduard Herrmann. Jako budowniczych podaje się księży Andrzeja Erdmanna, Józefa Klaperskiego i Antoniego Połomskiego. W realizację dzieła włączyło się Stowarzyszenie Świętego Bonifacego i Świętego Wojciecha.

Na szczęście kościół nie ucierpiał znacząco ani w I ani w II wojnie światowej. Mimo to dokonywano tu kilku remontów. Największy zdarzył się w latach 1993 – 1999, kiedy przygotowywano budynek do pełnienia roli katedry.

Architektura i wyposażenie

Kościół jest trójnawowy. Nad przedsionkiem góruje trzykondygnacyjna kwadratowa wieża zakończona wysokim strzelistym stożkowym hełmem. W wieży znajdują się trzy dzwony. Zielonkawy nalot na dwuspadowym dachu to znak, że jest on pokryty miedzią. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie. Warto spojrzeć na ładną ambonę, ołtarz główny i boczne. W jednym z nich stoi drewniana rzeźba Serca Pana Jezusa, a w drugim gipsowa figura Matki Bożej Fatimskiej koronowana przez papieża Jana Pawła II w Olsztynie w roku 1991.

Ten sam papież odwiedził to miejsce podczas swojej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1999. Wydarzenie to przyciągnęło do miasta wiele tysięcy ludzi. Zapewne nieprzypadkowo więc sąsiadującej z głównym budynkiem kaplicy nadano imię świętego Jana Pawła II. W kaplicy tej mieści się między innymi krypta biskupów ełckich.

Aż trzy odpusty w ciągu roku

Ponieważ pełna nazwa kościoła brzmi katedra pod wezwaniem świętego Wojciecha i Przemienienia Pańskiego obchodzi się tu odpust zarówno 23 kwietnia, jak też 6 sierpnia. I jeszcze również 13 maja czyli w święto Matki Bożej Fatimskiej (to ze względu na wspomnianą wyżej koronowaną figurkę Maryjną).

Jeżeli będziecie w tym mieście polecamy także abyście zajrzeli do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa (naszym zdaniem jeszcze ładniejszego).

Foto: własne

Dodaj komentarz