Atrakcje Górzna

Atrakcje Górzna

Atrakcje Górzna – a gdzie to jest?

Górzno – malownicze miasteczko Ziemi Dobrzyńskiej leży na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, a dokładniej na jego obrzeżach. Bowiem znajdujący się niemal po sąsiedzku Lidzbark Welski znalazł się już administracyjnie w mazursko – warmińskim. Okolicę urozmaicają Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy, a także jeziora Górznieńskie i Młyńskie.  Niedaleko jest stąd do Brodnicy, Lubowidza i Żuromina. Na stałe żyje w miejscowości około 1200 osób, a więc bardzo niewiele. Dowiedzmy się jakie to atrakcje Górzna, jak i w jego okolicach można zwiedzić.

Dawne i bliższe dzieje Górzna

Pierwsza wzmianka o Górznie pochodzi z 1239 roku, choć sam gród istniał już wcześniej na przesmyku jezior Górznieńskiego oraz Młyńskiego. 1 maja 1325 roku powstała tu parafia założona przez biskupa płockiego Floriana. W parafii jednocześnie został osadzony zakon bożogrobców. Dwa lata później Górzno uzyskało prawa miejskie. Dzięki temu wydarzeniu między 1333 a 1337 rokiem przeniesiono do grodu ośrodek klucza dóbr biskupów płockich z pobliskiego Świecia, będącego już wtedy pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego.

Górzno było miastem biskupim, oddalonym od głównych szlaków handlowych, położonym na peryferiach diecezji płockiej. W 1385 roku odnowiono prawa miejskie. Wtedy też powstały wały, gdyż biskup nałożył na mieszczan obowiązek ich budowy i konserwacji. W 1466 roku podczas II pokoju toruńskiego zdecydowano, żeby Górzno włączyć do Rzeczpospolitej.

Z 1563 roku pochodzi najstarszy zachowany wizerunek pieczęci miejskiej, która przedstawia rybę na zielonym tle. Obecnie jest to oficjalny herb miasta. Podczas potopu szwedzkiego w dniach 11 – 12 lutego 1629 roku wojska polskie dowodzone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego poniosły tutaj klęskę w bitwie ze Szwedami. W 1728 roku po uderzeniu pioruna spłonął kościół św. Anny. W osiemnastym wieku nastąpił prawdziwy rozkwit miasta. Zaczęło pojawiać się coraz więcej młynów, browarów, rzeźni, gorzelni i cegielni.

Po rozbiorach cała okolica dostała się do Prus. W 1806 roku Prusacy ustępujący z Torunia stoczyli bitwę pod Górznem z Francuzami. Zarówno podczas powstania listopadowego, jak i styczniowego tutejsza ziemia była miejscem walk. 18 stycznia 1920 roku po ostatecznym ratyfikowaniu traktatu wersalskiego Górzno włączono do Polski ale wrześniu 1939 roku miasto zostało wcielone do III Rzeszy (czyli znowu do Niemiec). Niemcy wysiedlali polskie rodziny a w ich miejsce sprowadzali rodziny niemieckie. Natomiast 21 stycznia 1945 roku wkroczyła tu Armia Czerwona.

Co warto zwiedzić w Górznie i w okolicach?

Najciekawszym zabytkiem miasta jest kościół parafialny świętego Krzyża związany z działalnością zakonu bożogrobców. To jedyna budowla sakralna wzniesiona przez ten zakon i zachowana bez przekształceń na Ziemi Dobrzyńskiej. Warto przejść się na Rynek.

W pobliskich Grążawach znajdziecie drewniany osiemnastowieczny kościół św. Marcina Biskupa. Stoi on w miejscu innego, jeszcze starszego. Miłośników pobytu nad wodą zaprasza strzeżona plaża. Można też przejść się na spacer do rezerwatu „Szumny Zdrój”.

Tekst & Foto: Michał Sosnowski

Dodaj komentarz