Stare Miasto w Warszawie

Stare Miasto w Warszawie

Stare Miasto w Warszawie – uratowana perła

Całe Stare Miasto w Warszawie podobnie jak Zamek Królewski uległo ogromnemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej. To co możemy zwiedzać i podziwiać jest efektem genialnej rekonstrukcji. Jej dokonanie stało się możliwe między innymi dzięki słynnym obrazom Bernarda Bellotta czyli Canaletta.

Stare miasto stoi na skarpie nad rzeczką Kamionką (dopływ Wisły). Pierwsze budowle wzrosły tu już w trzynastym stuleciu. Jako założyciela podaje się księcia Bolesława II. W piętnastym wieku rozbudowę kontynuował książę Janusz I zwany Starszym.

Ponieważ miasto rosło i rozwijało się na przestrzeni kilku wieków powstawały tu budynki w różnych stylach architektonicznych – gotyckim, renesansowym, barokowym. Warszawska Starówka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych w Polsce miejsc, zwłaszcza wśród turystów zagranicznych.

Co ciekawe Księstwo Mazowieckie razem z Warszawą do Korony Królestwa Polskiego zostało włączone dopiero w roku 1527.

Co można zobaczyć na Starym Mieście?

Najbardziej znanymi elementami warszawskiej Starówki są Zamek Królewski, a tuż przed nim Kolumna Zygmunta – jeden z najsłynniejszych pomników w Stolicy. Warte uwagi są również Barbakan, Pałac Pod Blachą, fragmenty dawnych murów miejskich. Natomiast wśród ulic na wspomnienie zasługują Świętojańska, Szeroki Dunaj, Wąski Dunaj, Kamienne Schodki, Piwna, Zapiecek… nie damy rady ich wszystkich wyliczyć.

Rynek Starego Miasta

Jest to najstarszy z placów Warszawy. Ma kształt prostokąta o wymiarach 73 x 90 metrów. Odchodzi od niego osiem ulic. W przeszłości na środku stał ratusz rozebrany w dziewiętnastym stuleciu. Wokoło zwróćcie uwagę na piękne kamieniczki. Do najczęściej wymienianych elementów Rynku należy także pomnik Syrenki.

Po zniszczeniach wojennych i rekonstrukcji miejsce zostało ponownie oddane do użytku w roku 1953.

Stare Miasto w Warszawie – muzea i kościoły

Wędrówka po warszawskim Starym mieście byłaby niepełna, gdybyśmy nie zaliczyli przynajmniej kilku z najbardziej znanych stołecznych kościołów na czele z Katedrą świętego Jana Chrzciciela i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Raz po raz napotkacie po drodze także muzea. Na przykład Muzeum Historyczne Miasta Warszawy, Muzeum rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. J. Kilińskiego. Natomiast w kamienicy przy ulicy Freta znajdziecie Muzeum Marii  Skłodowskiej – Curie. Jednocześnie jest to dom, w którym przyszła na świat najsłynniejsza polska uczona.

Foto: własne

Dodaj komentarz