Archikatedra św Jana Chrzciciela – Warszawa

0
Archikatedra św Jana Chrzciciela

Archikatedra św Jana Chrzciciela

Archikatedra św Jana chrzciciela w Warszawie – jedna z najstarszych w mieście

Archikatedra św Jana Chrzciciela (a dokładniej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela) w Warszawie stoi na Starym Mieście. Bardzo blisko zamku królewskiego, Rynku, Barbakanu i innych zabytków tej części Stolicy. Jest jednym z najstarszych tutaj kościołów. Ma znaczenie nie tylko religijne, ale też narodowe i kulturowe bowiem tutaj odbywało się wiele ważnych wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. Między innymi śluby i koronacje królów, zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, pogrzeby ważnych osobistości. Jednym z najsłynniejszych kaznodziejów w jej murach był Piotr Skarga.

Jeszcze trochę historii

Pierwsza świątynia (drewniana) w tym miejscu powstała na przełomie XIII i XIV wieku jako kaplica zamkowa. Około sto la później została zastąpiona przez budowlę gotycką murowaną. Jednakże jej kształty różniły się od tych jakie oglądamy dzisiaj. Jak to zwykle bywa przybywały raz po raz nowe kaplice i nowe elementy architektoniczne.  Huragan jaki się zdarzył w 1602 roku sprawił zniszczenia tak duże, że konieczna była odbudowa. W jej efekcie powstała wczesnobarokowa fasada. Natomiast w 1650 wyrosła wysoka dzwonnica. Szesnastowieczny gotycki ołtarz kilkadziesiąt lat później ustąpił miejsca barokowemu. Na skutek jeszcze jednej przebudowy w dziewiętnastym stuleciu nadano świątyni kształty neogotyku angielskiego. Projekt przygotował Adam Idźkowski.

Jednakże największe zniszczenia i największa odbudowa miały miejsce w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Oczywiście chodzi o zniszczenia wojenne. Co ciekawe wzniesiony na nowo kościół otrzymał inne kształty aniżeli te, które miał do roku 1944. Ponowna konsekracja odbyła się w roku 1960, a dokonał jej prymas Stefan Wyszyński. W tym samym czasie został przyznany też tytuł bazyliki mniejszej.

Jako katedra świątynia funkcjonuje od roku 1798, a trzydzieści lat później stała się archikatedrą. Wcześniej była kolegiatą. Wraz z całym Starym Miastem została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Architektura i wystrój

Ze względu na ciasną zabudowę Starego Miasta trudno przyjrzeć się katedrze a także fotografować ją od zewnątrz. Wciśnięto ją bowiem pomiędzy inne budynki przy wąskiej ulicy Świętojańskiej. Charakterystyczny jest trójkątny szczyt górujący nad główną fasadą.

Wewnątrz koniecznie trzeba zwrócić uwagę na surowe, dostojne, gotyckie wnętrze i gwiaździste sklepienie. W ołtarzu głównym przyciąga wzrok obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Barokowe drewniane stalle z figurami świętych są darem od króla Jana III Sobieskiego jako wotum w podziękowaniu za zwycięstwo pod Wiedniem. Podczas wojny figury te zostały zniszczone, więc to co możecie oglądać jest efektem prac rekonstrukcyjnych. Koniecznie spójrzcie na cenny krucyfiks w barokowej kaplicy Baryczków uratowany przed zniszczeniem wojennym. W kaplicy literackiej znajdują się relikwie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Oprócz tego znajdziecie w kościele pomniki, epitafia, różne pamiątkowe tablice.

Katedra warszawska jest miejscem spoczynku wiecznego licznych wspaniałych postaci. Koniecznie trzeba przystanąć chociaż na chwilę przed mauzoleum prymasa Wyszyńskiego. Są także nagrobki między innymi dawnych mazowieckich książąt, prezydentów Gabriela Narutowicza, Ignacego Mościckiego, premiera Ignacego Jana Paderewskiego, pisarza Henryka Sienkiewicza.

Foto: własne

Dodaj komentarz