Muzeum Powiatowe w Nysie

Muzeum Powiatowe w Nysie

Muzeum Powiatowe w Nysie – co my tu mamy?

Muzeum Powiatowe w Nysie jest miejscem, od którego należałoby zacząć zwiedzanie tego ciekawego i bogatego w historię miasta. Jest to najstarsza placówka muzealna w województwie – pierwsze muzeum w Nysie funkcjonowało już w 1897 r.

Pałac biskupów

Siedziba muzeum mieści się w dawnym pałacu biskupów wrocławskich. Nysa była bowiem przez wiele wieków stolicą księstwa biskupiego. Reprezentacyjna, miejska rezydencja barokowa powstała na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku. Należała też swego czasu do książąt nyskich. Posiada obszerny, wewnętrzny dziedziniec. Natomiast na tym dziedzińcu można podziwiać trzy XVIII-wieczne polichromie z zegarami słonecznymi.

Na parterze

Wnętrze pałacu kryje niezwykle bogate, różnorodne i interesujące historycznie zbiory. Na parterze dostępna jest wystawa „Procesy o czary na pograniczu nysko – jesenickim”, która jest punktem na rowerowym, polsko-czeskim „szlaku czarownic”. Większość obecnych mieszkańców Nysy i okolic, jest potomkami rodzin przybyłych z naszych wschodnich kresów. Dlatego też ważną wystawą jest ekspozycja „Kresy w pamięci mieszkańców powiatu nyskiego”. Składają się na nią dokumenty, zdjęcia i pamiątki ludzi, którzy stamtąd do nas się przeprowadzili.

Muzeum Powiatowe w Nysie – Pierwsze i drugie piętro

Pierwsze piętro pałacu zajmuje przede wszystkim ekspozycja związana z historią miasta. Rozpoczyna się od epok kamiennych, z których pochodzi ciekawy zbiór zabytków archeologicznych, a kończy na zdjęciach i artefaktach z przedwojennej i tuż powojennej Nysy. Pomiędzy nimi były epoki żelaza i brązu,  średniowiecze i kolejne etapy historii. Już wczesne średniowiecze zapowiadało wspaniały rozkwit miasta lokowanego w XIII w. Możemy prześledzić życie codzienne dawnych nysan. Zobaczycie wspaniałe wytwory rzemieślników – rzeźbiarzy, ślusarzy, kowali, szewców, szklarzy, bednarzy, konwisarzy, a nawet prezentację militariów (od średniowiecza po XIX w.). Natomiast drugie piętro zawiera zabytki zupełnie innego rodzaju. Jest to niezwykle różnorodna kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego (XVI-XIX w.), mebli dworskich i mieszczańskich oraz przebogaty zbiór rzemiosła artystycznego, porcelany, fajansu, majoliki, cyny, miedzi. Możemy tu podziwiać wyposażenie pałaców i dworków w różnych stylach, modnych w ciągu ostatnich kilku wieków – renesans, barok, rokoko, empire, biedermeier.

Muzeum Powiatowe w Nysie – co jeszcze warto wiedzieć?

W sumie mamy do zwiedzenia prawie 30 pomieszczeń, które dostarczają niezwykle różnorodnych wrażeń. To właśnie w muzeum możemy poznać skomplikowaną historię Nysy, zrozumieć dlaczego stała się ona w średniowieczu jednym z najbardziej znaczących i najludniejszych miast Śląska.

Trzeba też zaznaczyć, że magazyny muzealne kryją zabytki niedostępne na stałe oczom zwiedzających – ogromną kolekcję grafiki oraz rękopisów i starodruków.

Regularnie prezentowane są tutaj wystawy czasowe artystów z kraju i zagranicy, wystawy historyczne i edukacyjne. Ponadto placówka prowadzi w szerokim zakresie działalność edukacyjną i naukową w postaci lekcji muzealnych, konferencji, wydawnictw naukowych, konkursów. Instytucja bierze czynny udział w życiu artystycznym i kulturalnym miasta organizując koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wieczory muzealne.

Najpiękniejsze kościoły miasta

Zapraszamy do zwiedzania pięknych kościołów miasta, zwłaszcza bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki, a także kościoła św. Piotra i Pawła nazywanego „Nyską Perłą”.

Więcej informacji tutaj: http://www.muzeum.nysa.pl/

Foto i tekst od pracowników Muzeum

Dodaj komentarz