Miasto Głogówek na Opolszczyźnie – warto zobaczyć

Miasto Głogówek na Opolszczyźnie jest jednym z mniejszych w Polsce. Liczy niewiele ponad 5 tysięcy mieszańców na powierzchni 22 kilometrów kwadratowych. Znajdziecie je w powiecie prudnickim. Historycznie należy do Górnego Śląska. Niezbyt daleko jest też stąd do Krapkowic albo na Górę Świętej Anny.

W Głogówku jest całkiem sporo ciekawych zabytków do zaliczenia na czele z zamkiem. Obok tegoż zamku znajdziecie budynek bramny, bramę zamkową i fragment dawnych murów miejskich. Warto też przejść się na ładny Rynek z okazałym ratuszem i zabytkowymi kamienicami zarówno na samym Rynku jak też w jego pobliżu. We wspomnianym wyżej zamku, w Bramie i stojącej prawie po sąsiedzku dawnej szesnastowiecznej baszcie strażniczo – więziennej znajdziecie wystawy tutejszego Muzeum Regionalnego. Natomiast do spaceru zachęca duży park miejski.

Nie możemy pominąć wielu ciekawych zabytków religijnych na terenie Głogówka. I tak na pierwsze miejsce wysuwa się duży kościół – kolegiata św. Bartłomieja. Niewiele dalej stoi inna ciekawa budowla sakralna – siedemnastowieczne sanktuarium loretańskie. Również z siedemnastego wieku pochodzi kaplica Grobu Chrystusa. Miłośników zabytków może zainteresować też szachulcowy osiemnastowieczny kościół cmentarny p.w. Świętego Krzyża.

Co jeszcze warto wiedzieć o Głogówku?

Pierwsza wzmianka o osadzie Glogovia pojawiła się w dokumentach w roku 1076. Jako wieś funkcjonowała do roku 1275 kiedy to książę Władysław Opolski ufundował tutejszy klasztor franciszkanów, a kilka lat potem nadał prawa miejskie. Niedługo później miał tu swoją siedzibę książę Bolek Opolski.

Na przestrzeni dziejów miasto wraz z całą okolicą przechodziło na własność różnych władców różnych państw. Już pod koniec trzynastego stulecia rządzili tu Czesi, potem królowie polscy (między innymi Władysław Jagiełło), a od piętnastego wieku Habsburgowie.

Nie omijały Głogówka ciężkie czasy. W połowie szesnastego wieku szalała tu epidemia dżumy. W tym samym czasie na skutek walk w wojnie trzydziestoletniej Szwedzi miasto zniszczyli. Także w czasie wojen ze Szwedami w Głogówku schronił się król Jan II Kazimierz Waza wraz ze swoją małżonką. Innym wybitnym gościem miasta był w roku 1806 kompozytor Ludwig van Beethoven.

W 1876 poprowadzono tędy połączenie kolejowe z Nysą i Koźlem. Natomiast do Polski Głogówek został włączony ponownie po II wojnie światowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: własne

 

 

 

Dodaj komentarz