katedra i kościół Maurycego w Ołomuńcu

katedra i kościół Maurycego w Ołomuńcu

Kościół św Maurycego i katedra w Ołomuńcu – przykład gotyku

Zabudowa Starego Miasta w zdecydowanej większości reprezentuje styl barokowy. Są tu jednak także prawdziwe perełki gotyckie, a należą do nich kościół św Maurycego i katedra w Ołomuńcu

Kościół św. Maurycego

Na zewnątrz charakterystyczne dla świątyni są dwie masywne kwadratowe wieże. Nie jednakowe. Na starszą południową wejdziecie do góry jeśli zechcecie. Z góry rozlega się piękna panoramę miasta. Prawdopodobnie wieża ta jest pozostałością po poprzedniej świątyni. Wcześniej bowiem (od XI wieku) stały tu dwie lub trzy inne – romańskie, a ślady obecności człowieka pochodzą z okresu neolitu.

Ponieważ poprzedni kościół (także pod wezwaniem świętego Maurycego) spłonął w pożarze w latach 1412 – 1540 wzniesiono kolejną świątynię, w kształcie jaki istnieje obecnie. Ma trzy nawy równej wysokości (takie konstrukcje nazywa się halowymi). Jest długa na 42 metry i szeroka 25 metrów.

Na początku XVIII wieku kolejny pożar znów zniszczył część kościoła, zwłaszcza wyposażenie, dlatego wymuszona została rekonstrukcja. Wówczas w architekturze dominował już barok, więc z tego powodu wewnątrz możemy dziś oglądać mieszankę stylów gotyku i baroku.

Na nabożeństwie zmieści się tu jednorazowo około 4000 ludzi. Chlubą świątyni są organy jedne z najbardziej znanych w Europie.

Katedra w Ołomuńcu

Katolicka katedra w Ołomuńcu nosi imię świętego Wacława. Nieprzypadkowo dodałam słowo „katolicka” bowiem nie jest to jedyna katedra w tym mieście.

Najbardziej charakterystycznym elementem tej budowli są trzy strzeliste, szpiczaste wieże. Dwie z nich stoją symetrycznie po bokach głównego wejścia, trzecia, umieszczona z tyłu wznosi się ponad 100 metrów nad ziemią. Jest to druga pod względem wysokości kościelna wieża w Czechach, i jednocześnie najwyższa na Morawach. Mieści się też w niej największy na Morawach dzwon.

Pierwsza katedra w tym miejscu (romańska) powstała w latach 1104 – 1141 początkowo przez księcia Świętopełka. Później kontynuował budowę jego syn Wacław. W XIII wieku w wyniku pożaru świątynia została zniszczona, tylko niewielkie fragmenty jej murów zostały wykorzystane przy budowie nowej, tym razem gotyckiej. Przez kolejne wieki kościół był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany według różnych stylów.

Obecny kształt kościoła pochodzi z XIX wieku. Podobnie jak wspomniany wyżej kościół św. Maurycego jest to świątynia trójnawowa, halowa. Duże prezbiterium (35 x 23metry) pochodzi z czasu epoki baroku. We wnętrzu znajdują się kaplice boczne, z których najbardziej znana jest manierystyczna kaplica świętego Stanisława. Są tu też relikwie, a dokładniej czaszka świętego Jana Sarkandra. W krypcie spoczywają ołomunieccy biskupi.

W katedrze znajdują się organy jedne z najbardziej znanych w Czechach.W 1995 roku był tu  święty papież Jan Paweł II.

Foto: własne

4 thoughts on “Kościół św Maurycego i katedra w Ołomuńcu

Dodaj komentarz