Kościół Ojców Karmelitów w Przemyślu

Kościół Ojców Karmelitów w Przemyślu

Kościół Ojców Karmelitów w Przemyślu – jeden z najpiękniejszych

Kościół Ojców Karmelitów w Przemyślu należy do najsłynniejszych, najładniejszych i najczęściej odwiedzanych zabytków tego miasta. Prawie na równi z archikatedrą katolicką, katedrą greckokatolicką i Zamkiem Kazimierzowskim. Powstał w siedemnastym stuleciu i reprezentuje styl późnorenesansowy. Nosi imię świętej Teresy z Avila. Zabytek stoi na wzgórzu, dlatego ładnie go widać w panoramie miasta. Zwłaszcza kiedy stoimy na jakimś dobrym punkcie widokowym.

Klasztor karmelitów

Tutejszy klasztor karmelitów bosych ufundował wojewoda podolski Marcin Krasicki – właściciel pięknego zamku w Krasiczynie (wraz z całą miejscowością). Niestety decyzja cesarza Józefa II spowodowała likwidację przemyskiego karmelu. Zakonnicy musieli przeprowadzić się do Zagórza, a świątynię przejęli grekokatolicy, którzy urządzili tu swoją katedrę. Zniszczeniu uległ czarny marmurowy ołtarz główny, freski i wiele innych elementów. Zamiast nich powstał między innymi typowy dla wszystkich cerkwi ikonostas oraz kopuła.

W 1946 roku powrócili do miasta karmelici. Poczynili oni starania dla przywrócenia katolickiego wyglądu świątyni. Zlikwidowali kopułę, a zamiast niej wznieśli zniszczoną przez grekokatolików sygnaturkę. Spory z grekokatolikami trwały jeszcze kilka dziesięcioleci. Po bezpośredniej ingerencji papieża Jana Pawła II w roku 1991 przekazano im dawny kościół pojezuicki.

Architektura i wystrój

Kościół jest trójnawową bazyliką z transeptem. Przy zachodniej nawie znajdziecie kaplicę św. Rafała Kalinowskiego. Fasadę dzielą wyraźnie widoczne cztery piętra zwężające się ku górze. Zdobią ją między innymi pilastry i gzymsy. Na dwuspadowym dachu zobaczycie ośmioboczną wspomnianą wyżej sygnaturkę.

W środku świątyni ołtarz główny jest nowy dwudziestowieczny chociaż przyozdobiony rokokowymi rzeźbami. Natomiast ołtarze boczne są oryginalne późnobarokowe.

Najbardziej charakterystyczny element wystroju wnętrza stanowi piękna osiemnastowieczna ambona w kształcie łodzi. Często widać ją na fotografiach. Przy jej burcie święci apostołowie Piotr i Paweł trzymają sieci i wiosła. Zwróćcie też uwagę na marmurowe portale i stiukowe dekoracje. Kościół w roku 1991 otrzymał rolę garnizonowego. Dlatego też wisi tu sporo tablic pamiątkowych poświęconych żołnierzom. Między innymi poległym w czasie II wojny światowej. Upamiętniono też ofiary ludobójstwa zamordowane przez bandy UPA.

Dodaj komentarz