Gotycki zamek i kościół w Reszlu

Gotycki zamek i kościół w Reszlu

Gotycki zamek i kościół w Reszlu – piękne zabytki

Gotycki zamek i kościół w Reszlu należą z pewnością do najpiękniejszych i najciekawszych zabytków nie tylko w tym mieście ale na całej Warmii.

Zamek w Reszlu

Obecny zamek powstał w drugiej połowie czternastego wieku. Podobno w miejscu tym wcześniej istniała już inna obronna budowla, która tworzyła umocnienie granic z pruskim plemieniem Bartów. Niestety nie ma już po niej śladów. Ten zamek, który możemy do dzisiaj oglądać stanowił własność biskupów warmińskich. Pewien czas wykorzystywali go też Krzyżacy. Pierwotnie  był rozmiarów 43×45 metrów z dziedzińcem i cylindryczną wieżą, która z biegiem lat aż do XVI wieku co pewien czas rosła.

Jak w większości tego typu budowli wiele rozwiązań architektonicznych służyło celom obronnym. Były to między innymi grube mury, okienka strzelnicze, bramy wjazdowe, które strzegły mieszkańców przed atakami wrogów. Mimo to zamek w Reszlu wielokrotnie zdobywali nieprzyjaciele przez co zmieniał właścicieli, a nawet przynależność państwową. Rządzili tu Prusy, Krzyżacy, Polacy. W końcu szesnastego wieku budowla straciła znaczenie militarne, a z inicjatywy kardynała Andrzeja Batorego (był to krewny polskiego króla) powstała tu rezydencja.

Na początku XIX wieku, czyli już po po rozbiorach w zamku powstało więzienie. Później zabytek ulegał coraz większemu zniszczeniu. Natomiast od czasów międzywojennych trwa jego rekonstrukcja. Obecnie mieści się tu muzeum, a także hotel i restauracja.

Kościół św. Piotra i Pawła w Reszlu

Początki świątyni sięgają drugiej połowy czternastego wieku. Najprawdopodobniej powstał około roku 1360. Jednakże z biegiem czasu przybywały nowe elementy. Liczne pożary sprawiały, że świątynia była kilkukrotnie odbudowywana i rekonstruowana. Obecny kształt i wystrój  pochodzą głównie z XIX stulecia. Zachowały się jednak zostały typowo gotycka bryła i rozwiązania architektoniczne oraz zabytkowe portale.

Kościół w Reszlu podobnie jak wiele innych gotyckich  jest trójnawowy, halowy, orientowany. Kwadratowa ośmiopiętrowa wieża wznosi się na wysokość 52 metrów. Wewnątrz przyciąga uwagę gwiaździste sklepienie, które wspiera się na czterech parach filarów i czterech parach półfilarów. Natomiast na zewnątrz sporo jest różnych gzymsów, blend (wnęk przypominających zamurowane okna) i innego rodzaju ozdóbek.

Gotycki zamek i kościół w Reszlu, a inne atrakcje miasta

Spośród innych zabytków Reszla zwróćcie uwagę na stare gotyckie mosty, a także piękną zabudowę całej tutejszej starówki.

Zachęcamy też do zwiedzenia innych warmińskich zamków. Między innymi w Olsztynie i Lidzbarku.

Foto & video: własne

6 thoughts on “Gotycki zamek i kościół w Reszlu

Dodaj komentarz