Staroprawosławna Cerkiew

Staroprawosławna Cerkiew

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach – gdzie to jest?

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach znajduje się niedaleko Augustowa w województwie podlaskim. Natomiast sama wieś Gabowe Grądy jest bardzo mała i liczy około 100 osób w większości pochodzenia rosyjskiego.

Kim są Staroobrzędowcy?

Jest to jeden z odłamów prawosławia. Staroobrzędowcy nie uznali siedemnastowiecznej reformy liturgicznej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego dokonanej za czasów patriarchy Nikona i cara Aleksieja Michajłowicza. Uciekając z Rosji przed prześladowaniami członkowie tego wyznania osiedlili się na ziemiach polskich w pierwszej połowie osiemnastego stulecia.

Staroprawosławną Cerkiew Staroobrzędowców wpisano do rejestru kościołów w Polsce w roku 2013. Świątynia w Gabowych Grądach jest jedyną w Polsce tego wyznania i jedną z dwóch stojących w tej małej wiosce. Druga należy do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego.

Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach – architektura i wystrój

To nowa świątynia. Nosi imię świętego Mikołaja Cudotwórcy. Przednia jej ściana zwraca się na wschód (a więc jest orientowana). Każdy kto wewnątrz patrzy na ikonostas zwraca się twarzą ku wschodowi. Według Pisma Świętego wschodzące słońce symbolizuje Jezusa Chrystusa czyli Prawdziwą Światłość. Na podwyższeniu przed ikonostasem zobaczycie ołtarz, krzyż, miejsce dla Ewangelii i miejsce dla chóru. Z sufitu zwisa lampa – świecznik ze świecami nazywany panikadziło.

W ikonostasie podobnie jak w innych cerkwiach stoi mnóstwo obrazów z Maryją, aniołami i postaciami świętych. Liturgia i obchody świąt odbywają się według kalendarza juliańskiego.

W parafii staroobrzędowców nie zbiera się pieniędzy „na tacę”.  Nie pobiera się też opłat za chrzty, pogrzeby i śluby. Utrzymanie kościoła w dużej części spoczywa na księdzu, który wykonuje nie tylko posługę duszpasterską. Pracuje też w prywatnej firmie i dzieli się z parafią swoimi dochodami.  Pomagają też datki życzliwych ludzi. Zwiedzanie cerkwi jest płatne.

Inne cerkwie na Podlasiu

Podlasie słynie z wielokulturowości. W regionie znajdziecie całkiem sporo pięknych świątyń prawosławnych. Jedna z ciekawszych cerkwi znajduje się w Supraślu, niedaleko Białegostoku.

Foto: od wspólnoty wyznaniowej w Gabowych Grądach

Dodaj komentarz