Zamek w Trokach na Litwie

Zamek w Trokach na Litwie

Zamek w Trokach na Litwie – po drodze do Wilna

Chociaż trudno w to uwierzyć niewielkie (dzisiaj) Troki były kiedyś stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Natomiast zamek w Trokach na Litwie bywa czasem nazywany (zwłaszcza przez Polaków) „Małym Malborkiem„, choć wcale nie Krzyżacy go zbudowali. Faktycznie trudno nie zauważyć podobieństwa do największego zamku zakonu krzyżackiego w Polsce. Po prostu jeden i drugi były wznoszone w obowiązującym wówczas stylu gotyckim. Troki, a więc i zamek w Trokach znajdują się niemal zawsze na trasie podróży wycieczek turystycznych z Polski do Wilna. Są po drodze. Dlatego szkoda byłoby tu się nie zatrzymać.

Nieco historii

Z nakazu wielkiego księcia Kiejstuta Giedyminowicza pod koniec czternastego stulecia wybudowano tu pierwszy zamek obronny. Niestety nie postał długo, bo już w roku 1377 uległ poważnym zniszczeniom podczas walk z Krzyżakami. Kolejne zniszczenia powstały w wyniku ostrego sporu o władzę i panowanie na zamku pomiędzy Władysławem Jagiełłą i księciem Witoldem. Kiedy już nastał spokój, a warownię odbudowano kilka lat później powstała kolejna budowla obronna, która dla tej pierwszej miała być wsparciem. Wzniesiono ją z inicjatywy wspomnianego wyżej księcia Witolda na początku XV wieku na wyspie jeziora Galwe.

Architektura i opis budowli

Budowla na wyspie początkowo miała dwa skrzydła i 35 metrową okrągłą wieżę obronną (tak zwany donżon lub stołp). W wieży tej mieściła się także kaplica i pomieszczenia mieszkalne. Ponieważ był to zamek książęcy ważną jego częścią był pałac z dziedzińcem, drewnianymi galeriami i ogromną salą książęcą (210 metrów kwadratowych). W późniejszych wiekach wzniesiono jeszcze trzy wieże. W jednej z nich urządzono więzienie. Zamkowe mury obronne miały grubość 2,5 metra. Po bitwie pod Grunwaldem zamek w Trokach stracił znaczenie obronne. Został przebudowany na książęcą rezydencję, gościli tu między innymi polscy królowie. Niestety z biegiem wieków popadał w coraz większą ruinę.

Zamek w Trokach na Litwie – Odbudowa i czasy dzisiejsze

Już pod koniec dziewiętnastego stulecia powstały pierwsze plany rekonstrukcji. Na początku XX wieku inicjatywę tę poparły władze carskiej Rosji. W czasie międzywojennym, kiedy Troki znajdowały się w granicy państwa polskiego również podejmowane były w tym celu prace. Zostały one jednak ukończone dopiero w latach 80 – tych dwudziestego wieku. Obecnie na terenie zamku znajduje się muzeum.

Foto: własne

3 thoughts on “Zamek w Trokach na Litwie

Dodaj komentarz