Zamek w Trokach na Litwie

Zamek w Trokach na Litwie

Zamek w Trokach należy do najpopularniejszych atrakcji turystycznych na Litwie. Znajduje się niedaleko Wilna

Troki – małe miasto po drodze

Zamek w Trokach na Litwie mijają wszystkie wycieczki jadące z Polski do Wilna. Jest to po prostu po drodze, dlatego większość biur podróży oferuje także tę atrakcję.

Zamek w Trokach na Litwie

Chociaż trudno w to uwierzyć niewielkie (dzisiaj) Troki były kiedyś stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Natomiast zamek w Trokach na Litwie bywa czasem nazywany (zwłaszcza przez Polaków) „Małym Malborkiem„, choć wcale nie Krzyżacy go zbudowali.

Faktycznie trudno nie zauważyć podobieństwa do największego zamku zakonu krzyżackiego w Polsce. Po prostu jeden i drugi były wznoszone w obowiązującym wówczas stylu gotyckim. Średniowieczne zamki często są do siebie nieco podobne niezależnie od tego, kto je wznosił.

Troki, a więc i zamek w Trokach znajdują się niemal zawsze na trasie podróży wycieczek turystycznych z Polski do Wilna. Są po drodze. Dlatego szkoda byłoby tu się nie zatrzymać.

Dwa zamki w Trokach

Z nakazu wielkiego księcia Kiejstuta Giedyminowicza pod koniec czternastego stulecia wybudowano tu pierwszy obronny zamek na półwyspie. Niestety nie postał długo, bo już w roku 1377 uległ poważnym zniszczeniom podczas walk z Krzyżakami.

Kolejne zniszczenia powstały w wyniku ostrego sporu o władzę i panowanie na zamku pomiędzy Władysławem Jagiełłą i księciem Witoldem.

Kiedy już nastał spokój, a zamek odbudowano kilka lat później powstała kolejna budowla obronna, która miała być wsparciem dla tego wcześniejszego trockiego zamku położonego na półwyspie. I właśnie ten drugi zamek na wyspie w Trokach tutaj opisujemy.

Inicjatorem budowy był wspomniany wyżej wielki książę Witold na początku XV wieku. Zamek powstał na jednej z wysp jeziora Galwe.

Architektura i opis budowli z czerwonej cegły

Murowany zamek na wyspie początkowo miała dwa skrzydła i 35 metrową okrągłą wieżę obronną (tak zwany donżon lub stołp). W wieży tej mieściła się także kaplica i część pomieszczeń mieszkalnych.

Ponieważ był to dom mieszkalny władcy kraju ważną jego częścią był czworoboczny pałac książęcy z dziedzińcem, drewnianymi galeriami i ogromną salą (210 metrów kwadratowych). W późniejszych wiekach wzniesiono jeszcze trzy wieże. W jednej z nich urządzono więzienie.

Zamkowe mury obronne miały grubość 2,5 metra. Po bitwie pod Grunwaldem zamek w Trokach stracił znaczenie obronne. Został przebudowany na książęcą rezydencję, gościli tu między innymi polscy królowie. Niestety z biegiem wieków popadał w coraz większą ruinę.

Ruiny zamku w Trokach na Litwie – prace rekonstrukcyjne

Już pod koniec dziewiętnastego stulecia powstały pierwsze plany rekonstrukcji zamku. W 1888 roku Imperialna Komisja Archeologiczna dokonała dokumentacji pozostałości budowli, a w 1905 władze carskie zdecydowały się na konserwację i częściowe odrestaurowanie ruin.

W czasie międzywojennym, kiedy ruiny zamku znajdowały się w granicy państwa polskiego również podejmowane były w tym celu prace. Rozpoczął je polski konserwator zabytków Stanisław Lorentz po wizytacji zamku w maju 1929 roku.

Po II wojnie światowej rekonstrukcję kontynuowali Litwini. Co pewien czas pojawiały się odtworzone różne części zamku. Zostały one jednak w całości ukończone dopiero w latach 80 – tych dwudziestego wieku.

Muzeum, koncerty na zamku w Trokach

W 1962 r. budowla na wyspie została przekazany Muzeum Historycznemu w Trokach. Do tej pory na terenie zamku znajduje się muzeum. Ekspozycja znajdują się na dwóch poziomach w salach dolnego zamku – to głównie wyroby rzemiosła artystycznego : szkło, porcelana, wyroby z kości słoniowej, zabytkowe fajki itp.

Raz po raz na zamku odbywają się koncerty zespołów muzyki dawnej.

Według legendy na jednej z baszt zamku można czasem ujrzeć ducha księcia Witolda , który nocą zstępuje tu z nieba.

Czy płatne jest zwiedzanie zamku w Trokach?

Na zwiedzanie wnętrz zamku górnego w Trokach potrzebny jest bilet wstępu. Natomiast na dziedziniec możecie wejść bezpłatnie.

Co jeszcze warto zobaczyć w Trokach?

W tym niewielkim mieście największą ciekawostką jest świątynia karaimska. Jest to mniejszość etniczna i religijna zamieszkująca niewiele miejsc na świecie. Oprócz tego są tu również zabytkowa cerkiew i sanktuarium Maryjne.

Foto: własne

3 thoughts on “Zamek w Trokach na Litwie

Dodaj komentarz